Beta
Søket ga 182 treff.
Olve Grotle
2023-02-02 07:29:00

God morgon til denne hyggelege kommunemålinga☕️ Høgre opp 8,5% sidan kommunevalet i 2019💙

Olve Grotle
2023-02-01 16:07:11

På reise i vakre Valdres med kollega \nStortingsrepresentant Kari-Anne Jønnes\nGodt møte med høgrepolitikarar på Fagernes, som er begynt å førebu seg til valkamp. Streama møte, slik at heile valdistrikt Oppland fekk med seg det glade bodskap💙

Olve Grotle
2023-01-26 17:24:27

Høgre skal utvikle og fornye mineral-politikken, og kollega Bård Ludvig Torheim og eg har hovudansvaret for dette arbeidet. \n \nI dag har vi hatt oppstartsmøte, og gjennomført ei mineralhøyring med ulike aktørar innan mineralnæringa. Over 30 ulike lag og organisasjonar møtte opp, og kom med sine synspunkt og innspel til korleis næringa kan utvikle og vekse, samt bli ei endå meir berekraftig næring. Mange ulike organisasjonar og interesser var representert, som store og små bedrifter knytt til nærings-kjeda på ulikt vis, utdanningsmiljøa (NTNU), offentlege etatar (NGU), fleire miljøorganisasjonar, og samiske interesser.\n \nHovudtrekka er klare. Vi treng svært, svært mykje mineraler...

Olve Grotle
2023-01-24 20:42:02

Godt nominasjonsmøte i Sogndal Høgre under kyndig leiing av Arlene Vågene. Alle blei valt samrøystes, og med akklamasjon. Gratulerer til alle dei 31 fine folka💐👏👏👏\n\nEin særleg gratulasjon til ordførarkandidat Gunnhild Olstad Bøyum. Ved sida av henne på bildet står Laila Elisabeth Wigum og Kjell Asbjørn Ness. \n\nKjekt møte, kjekke sogningar😊\n\n(Her er den flotte lista, med den endringa at Tobias Dale blei klappa kom inn på 14. plass, og dei andre blei i tråd med god tradisjon flytta nedover)

Olve Grotle
2023-01-24 17:17:06

JOHAUG TOK VM-GULL I KINA PÅ SANDANE!\n\nI etterkant av benkemøtet i Nordfjord i går, var Erling Sande og eg på besøkt hos Fjordium på Sandane. Det var til å bli glad av, og enormt imponerande👏👏👏\n \nFjordium Performance Institute AS er eit utviklings- og kompetansesenter, som ligg heilt i tet nasjonalt. Senteret har tre (!) Rodby rulleskimøller, innandørs laserskytebane, løpemøller, stakemaskiner og ergometersyklar. \n\nSentersjef Roger Aa. Djupvik & Co kan tester fysiologi og kva det nå måtte vere på dei avanserte møllene, som òg har eit avansert kamerasystem som gjer det mulig for trenarar å følge med på direkte live-video frå...

Olve Grotle
2023-01-23 15:43:44

Benkemøte på Nordfjordeid med mange tema: Statens hus på Nordfjordeid, Stad skipstunnel, Fiskerihamn i Kalvåg, Nasjonal kompetansepilot, Fastlegeordninga – Vestlandslegen, Kraftutbygging m.m.\n\nNå vidare til Bergen og Øygarden på vestlandvegane våre🚙🌨️💨

Olve Grotle
2023-01-20 15:55:23

Besøk hos Bundestag - Forbundsdagen - i Riksdagbygninga i Berlin. Møte med den tyske næringskomiteen, kor energi, gass og minneraler, europeisk samarbeid og NATO var viktige tema. \n\nEg starta innlegget mitt med å fortelje at eg var like i nærleiken av riksdagsbygninga i juli 2014, og såg Die Mannschaft blei verdsmeistrar i fotball på storskjermar saman med 10-tusner av entusiastiske tyskarar. Her blei vi fort samde om at det var ei flott oppleving, og ein verdig vinnar🏆⚽️\n\nInteressa for og kunnskapsnivået om Norge dei tyske kollegaene våre hadde, var imponerande. Ikkje minst gjeld det spørsmål knytt til energi og kraftforsyning. \n\nDet...

Olve Grotle
2023-01-20 12:47:37

Besøk på Grüne Woche🧀🍒🥂👩🏼‍🌾\n\nGrüne Woche i Berlin🇩🇪 blei arrangert første gang i 1926, og er nå verdas største landbruk-, mat- og drikkemesse. Over 90 land er representert, og med omlag 400 000 besøkande. \n\nStor norsk stand med 55 norske produsentar/bedrifter, og medgod kvalitetsmat og drikke frå heile landet vårt😋😊\n\nDen norske standen blei tradisjonen tru opna av landbruksminister Sandra Bork, som også hadde fått bildet sitt på ei flaske akevitt

Olve Grotle
2023-01-19 15:58:38

Ho sikrar pensjonen din! Besøk hos olje-fondet sitt kontor i London.\n\nNicolai Tangen er som kjent dagleg leiar i Norges Bank Investment Management (NBIM) som altså forvaltar oljefondet. Verdast største statlege fond. \n\nI dag besøkte næringskomiteen NBIM sitt kontor i London. Det var interessant, og på mange område svært imponerande. \n\nMåten NBIM set krav til bærekraft til selskapa oljefondet eig i, utan å gå på akkord med avkastningskravet, gir verkeleg rom for optimisme når det gjelde næringslivet sin avgjerande rolle i å nå klimamåla. \n\nDet som også gjorde eit svært positiv inntrykk var rett og slett folka, og den enorme breie...

Olve Grotle
2023-01-18 17:53:18

Besøk med næringskomiteen i det britiske parlamentet, og kjekt å få treffe kollegaer i same komite💂‍♀️ Artig å få følge ein debatt i Underhuset (dessverre fotoforbod) Og, ja, Det er akkurat som på fjernsyn😊

Olve Grotle
2023-01-18 13:42:04

Lefdal gruve markerer seg👏👏👏 Reise med næringskomiteen i London🇬🇧 Besøk i den norske ambassaden, med orienteringar om viktige saker for Norge, særleg i lys av Brexit. Kjekt å sjå at Lefdal Mine Datacenter i Nordfjord blei trekt fram under presentasjonen🙌

Olve Grotle
2023-01-12 18:57:39

Grunnlovsdebatt i Stortinget i dag🏛 Endring av Grunnlova er ikkje til å spøke med, og krev derfor særlege saksbehandlingsreglar✍🏼 Eit forslag må bli vedtatt av to ulike valde Storting, alle «må» vere til stades, og eit vedtak må oppnå 2/3-fleirtal.\n\nVed forslag som ser ut til å få fleirtal, brukar ein heller ikkje det vanlege tekniske voteringssystemet. Då er det rett og slett namneopprop, kor svaret må vere ja eller nei. \n\nI dag hadde vi eit slikt forslag som gjaldt eit kurant punkt om opplysningsvesenets fond, og alle svarte høgt og tydeleg ja! \n\nFor oss som slit med å hugse namn,...

Olve Grotle
2023-01-12 16:24:10

I helga kom Høgre med 12 forslag for å få på plass meir fornybar energi, noko dei fleste fagmiljø meiner er heilt nødvendig skal vi unngå kraftmangel i 2030. Forslaga handlar om vindkraft, solenergi, vasskraft, energieffektivisering og nett. \n\nEg har skrive om dette, og om planane Hydro, Evny og Zephyr har om "Snøheia Industrikraft" i Høyanger og Sunnfjord kommune. Eg skriv at eg er avventande positiv til prosjektet, men "avventande" fordi eg ikkje kjenner godt nok til prosjektet og konsekvensane dette vil få, og fordi eg har stor respekt for at det er kommunane som skal behandle og eventuelt gi...

Olve Grotle
2023-01-11 15:43:08

I dag har eg spurt finansministeren kvifor han ikkje vil utgreie den færøyske lakseskatt-modellen, sjølv om den vil kunne gi like store skatteinntekter som regjeringa har opplyst sitt forslag vil gi. \n\nHavbruksnæringa ønskjer nemleg å få utgreidd denne lakseskatt-modellen, som dei meiner vil kunne skape framleis vekst og utvikling i næringa. Men finansministeren har sagt nei til dette.\n\nFinansministeren sitt svar er ikkje noko svar på spørsmålet, men berre ei oppramsing av det regjeringa har sagt sidan september. \n\nDet er ikkje til å forstå at regjeringa ikkje kan kome havbruksnæringa i møte når næringa sjølv i sine høyringssvar kjem med konstruktive...

Olve Grotle
2023-01-06 17:34:04

Bravo👏👏👏 Dimeq AS frå Bremanger med sitt alarm- og detektsystem til sjøs, og Havkraft frå Måløy med sitt bølgjekraftverk, kan bli pilotar i 30 atlanterhamner. Imponerande👍\n\nDei er nemleg begge kvalifisert til å bli med ein pool av oppstartsselskap som skal pilotutviklast i eit program i regi av The Atlantic Smart Ports Blue Acceleration Network (AspBAN). \n\nI løpet av ei veke i Lisboa vil dei to lokale – og internasjonale (!) – selskapa få tilgang til møte med 142 strategiske partnarar i atlanterhavs-hamner, både frå investor- og kundesida.\n\nVi har mange spennande og innovative grunder- og oppstartsbedrifter i Sogn og Fjordane, og...

Olve Grotle
2023-01-05 17:17:45

Tidlegare fiskeriminister og Senterparti-topp Lars Peder Brekk, er klar og tydeleg om lakseskatten:\n\n👎 Samlet skattenivå næringa nå står overfor, er en trussel mot havbruksnæringa.\n\n👎 Høringsforslaget avdekker manglende kunnskap om og forståelse av verdikjeden næringen består av.\n\n👎 Både den foreslåtte innretning på og nivået på grunnrenteskatten vil føre til alvorlige og negative konsekvenser for næringen og kystens næringsliv.\n\n👎 Det er en kortslutning å kopiere en grunnrenteløsning for olje og vannkraft. Dette er næringer som i sin karakter og omfang ikke kan sammenlignes med havbruk. \n\n👎 Grunnrenteforslaget er for dårlig utredet. Utredningsinstruksen synes ikke å være fulgt. \n\n👎 Behandling og gjennomføring av...

Olve Grotle
2023-01-05 14:55:12

NHO sin årskonferanse, leia av Anne Rokkan og Torbjørn Røe Isaksen. Eit allsidig program, der det gjennomgåande temaet var uro i ei uroleg tid. \n\nFørst ute var NATO-sjef Jens Stoltenberg. Tydeleg og klar om Putin sin angrepskrig i Ukraina, og den stadig meir utfordrande geopolitiske sitasjonen. \n\nRobert Habeck, Tysklands visekansler, og klima- og næringsminister, snakka om energi, og feila Tyskland gjorde med å gjere seg avhengig av russisk gass. Vidare kor viktig Norge nå eg for forsyning av gass og olje til Europa. \n\nEi viktig sak på konferansen var at næringslivet vårt må få høve til å skape verdiar og...

Olve Grotle
2023-01-04 17:43:29

“Vest i Øst” er NHO Vestland og Vestland fylkeskommune sitt årlege arrangement kvelden før NHO sin årskonferanse i morgon. I kveld er det sjølvsagt særleg fokus på Vestlandet. Eg blei sittande ved sida av denne hyggelege karen😊 Du ser vel forresten kvar det store bildet er tatt?🙌

Olve Grotle
2022-12-31 09:31:12

Året 2022 gav mange gleder, men òg sorger og bekymringar for mange. Både her i landet, men mest av alt i Ukraina. La oss håpe 2023 blir eit bedre år for alle dei som slit og har det vanskeleg🙏 \n\nEit riktig godt nytt år til alle🤗🍾🥂✨

Olve Grotle
2022-12-30 18:35:25

I dag har Finansavisen ein artikkel om Knutholmen i Kalvåg i Bremanger kommune. Kysthotellet, som avisa kallar det, har vore eigd av familien Fosse i tre generasjonar. Sjølv kallar dei det eit familiedrive hotell der heile familien har bidrege til å byggje opp ein plass som tek vare på kystkulturen og kysthistoria🤗🙌\n\nEg har følgt med Svein Inge Fosse & Co heilt sidan eg sjølv hadde sommarjobb med å pusse opp den første forretninga hans på midten av 1980-talet. Det som har hendt i Kalvåg dei siste 30 åra er rett og slett eit eventyr. Nå er det sonen, Jan Fredrik...

Laster...
Laster...