Beta
Søket ga 11 treff.
Une Bastholm
2022-10-06 11:13:39

RT @SABIMAnorge: - Med dette budsjettet setter regjeringen naturkrisen på vent. Det er kutt i skogvern, kutt i vannforvaltning, kutt i miljødata og vi finner ikke spor av noen som helst vilje til å ta naturkrisen på alvor, sier @SteelChristian \n#statsbudsjettet #naturmangfold #naturkrisen

2022-03-31 18:38:31

Det er verdt å verdsette og ta vare på det vakre og vidunderlege ved naturen vår! I går hadde vi i Senterpartiet besøk av Anne Sverdrup-Thygeson, biolog og forfattar, som tala om akkurat dette. Ho viste mellom anna kor utruleg få artar pattedyr, som menneske jo er, utgjer i forhold til alle andre artar. Stortingssalen på det eine biletet illustrerer dette godt. Artsmangfald og intakte økosystem gir grunnlag for vår eiga framtid som menneske òg. Derfor må det klok forvaltning til🐸🦊🌿 @anne_sverdrup_thygeson #naturmangfold #natur @senterparti

Ola Elvestuen
2021-12-05 20:52:55

RT @BioFokus: 80 år med flatehugst har endret den norske skogen. Å påstå at flatehugst ikke truer artsmangfoldet i skog er skuffende kunnskapsløst. Dagens Næringsliv D2. https://t.co/Mss8S9aDht @DN_no @UlrikaJansson6 @annesver @LNybakken @AleksanderNor @r_kielland #naturmangfold #naturskog

Karin Andersen
2021-10-24 18:20:05

RT @annesver: «Så å si alle (97%) i Norge mener i dag det er viktig å stanse tap av naturmangfold fordi vår velferd og livskvalitet er avhengig av #natur og #naturmangfold» sier @miljodir etter ny undersøkelse. Håper politikerne følger opp med handling! @EspenBarthEide https://t.co/3KgxorxxNE

Solveig Schytz
2021-05-07 17:05:09

Venstre har kjempet for - og fått gjennomslag for- vern av myr, takket være innsats over mange år fra bl.a Stein Vegar Leidal, Ola Elvestuen og Sveinung Rotevatn: Et forbud mot nydyrking av myr, og en plan for utfasing av bruk av torv. Viktig både for å ta vare på naturen og for #klima. Men nå er reverserings-kameratene på ferde; Arbeiderpartiet flagger nå at de vil støtte forslaget fra Senterpartiet om å oppheve forbudet mot nydyrking av myr. I rapportering til FN og EU har Norge meldt inn at restriksjoner mot dyrking av myr vil gi en samlet utslippsreduksjon i...

Dag Inge Ulstein
2021-02-01 12:05:58

Takk til @WWFNorge for verdifulle innspill idag om #naturmangfold #klima og grønn omstilling.Når verden skal gjenreise seg etter pandemien,skal norsk bistand fortsette i enda mer klimavennlig retning.I vår legger vi frem strategi for klimatilpasning,forebygging og sultbekjempelse https://t.co/dNndtDS8nJ

Ola Elvestuen
2021-01-20 17:08:04

RT @miljodir: Myr er viktig for både naturmangfold og klima. Mer enn 80 drenerte myrområder i Norge er de siste fem årene restaurert. Mange flere står nå for tur. https://t.co/7QY6jEqqpX #miljø #myr #naturmangfold https://t.co/BdbaauxfHR

Karin Andersen
2020-11-17 19:21:51

RT @miljodir: – Selv om Norge er blant landene med mest intakt natur igjen, viser naturindeksen at naturmangfoldet vårt er betydelig redusert som følge av menneskelig aktivitet, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet om #naturindeks2020. https://t.co/gQYU5JFsVY #naturmangfold

Klima- og miljødep
2020-06-23 12:25:54

Regjeringa vernar i dag 30 skogområde i sju fylke. Områda er levestad for ei rekkje truga arter. Mange av områda har svært høge verneverdiar, med lågtliggande og produktiv skog som er spesielt viktig i skogvernet. #naturmangfold #skogvern @Rotevatn https://t.co/3M0RLFA4xu

Karin Andersen
2019-08-30 15:56:38

RT @NINAforskning: Det som kan synes som et veldig lite arealingrep, blir #økologisk sett en mye større påvirkning, forteller forsker Nina Eide til @DN_no #naturforskning #naturmangfold #ninaforskning https://t.co/lr5p1tWiCf

Ola Elvestuen
2018-10-17 00:43:53

RT @BorghildKrokan: #Regnskog tilsvarende 12 fotballbaner hugges pr minutt. #Havet fylles med plast. Glad for at @olaelvestuen vil lede an for en ny sterkere 🌎 avtale for #naturmangfold👍🏼Dette mener @ForumNorway @WWFNorge @SABIMAnorge @regnskogfondet @DevelopmentFund trengs: https://t.co/5ac1dMZEFJ

Laster...
Laster...