Person / Aktør:
Solveig Schytz
Solveig Schytz
Parti: V

Innlegg:
Venstre har kjempet for - og fått gjennomslag for- vern av myr, takket være innsats over mange år fra bl.a Stein Vegar Leidal, Ola Elvestuen og Sveinung Rotevatn: Et forbud mot nydyrking av myr, og en plan for utfasing av bruk av torv. Viktig både for å ta vare på naturen og for #klima. Men nå er reverserings-kameratene på ferde; Arbeiderpartiet flagger nå at de vil støtte forslaget fra Senterpartiet om å oppheve forbudet mot nydyrking av myr. I rapportering til FN og EU har Norge meldt inn at restriksjoner mot dyrking av myr vil gi en samlet utslippsreduksjon i perioden 2021-2030 på 450 000 tonn Co2-ekvivalenter. Nå kan Ap danne flertall for å oppheve forbudet mot nydyrking av myr, det enkleste og billigste tiltaket for å kutte store klimagassutslipp i jordbruket og som er utrolig viktig for å verne #naturmangfold. Ved første mulighet etter at klimaplanen er vedtatt så gjør de altså dette? Kjære Ap! Det er ikke for seint å snu!

Emneknagger:

Postet:
2021-05-07 17:05:09

Delt innhold:
Ap støtter Sp-forslag om å oppheve forbudet mot å dyrke myr
MYR: 85 prosent av verdens våtmarker er bygd ned. Regjeringen innførte i 2020 et forbud mot nydyrking av myr i Norge. (Gorm Kallestad/NTB)