Person / Aktør:
Klima- og miljødep
Klima- og miljødep

Innlegg:
Regjeringa vernar i dag 30 skogområde i sju fylke. Områda er levestad for ei rekkje truga arter. Mange av områda har svært høge verneverdiar, med lågtliggande og produktiv skog som er spesielt viktig i skogvernet. #naturmangfold #skogvern @Rotevatn https://t.co/3M0RLFA4xu

Emneknagger:

Postet:
2020-06-23 12:25:54

Delt innhold:
30 skogområder vernes
Regjeringa vernar i dag 30 skogområde i sju fylke. Områda er levestad for ei rekkje truga arter. Mange av områda har svært høge verneverdiar, med lågtliggande og produktiv skog som er spesielt viktig i skogvernet. #naturmangfold #skogvern