Beta
Søket ga 8 treff.
Jorodd Asphjell
2023-02-16 08:37:39

Adaveita te bestefar❤️ Førsteklassingene har karneval på Grøtte skole i dag. Trivsel, trygghet og lek gir grunnlag for god læring😻#skole #trygghet #lek #læring #karneval #barnebarn #katt

Marit Knutsdatter Strand
2021-09-03 18:22:07

Tur til Alta og Kautokeino: utdanning nær folk i hele landet! Her er et unikt miljø ved Samisk Høgskole, et kritisk viktig miljø for næringslivet ved UiT avdeling Alta, og videregående som skal inn i framtida for å gi folk kompetanse, kvalifisering, rekvalifisering og livslang læring 🍀 #helenorge #nærfolk #utdanning #kompetanse #helelivet #læring #yrkesfag #høyereutdanning

Marit Knutsdatter Strand
2021-03-18 13:50:34

Premisset er at måling og tellekanter tilsvarer kvalitet. Senterpartiet tror heller på fellesskolen og profesjonsstolthet enn å rangere skoler og at elevenes læring skal gå fra å være målet til å være middelet for suksess! #feilslått #pedagogikk #læring #åpenhet #rangering

Marit Knutsdatter Strand
2021-03-18 13:48:31

@kentgudmundsen @TorsteinTS @monapatinget @havardgr Premisset er at måling og tellekanter tilsvarer kvalitet. Senterpartiet tror heller på fellesskolen og profesjonsstolthet enn å rangere skoler og at elevenes læring skal gå fra å være målet til å være middelet for suksess! #feilslått #pedagogikk #læring #åpenhet #rangering

Marit Knutsdatter Strand
2020-12-08 19:39:57

Senterpartiet vil ha fokus på elever og lærere over systemer. Vi trenger kunnskap om læring og undervisning i skolen, men kan ikke bruke funn til å støtte opp om polikk. Prøver bør støtte læring og tilføre skolen og elevene noe. Jeg mener Høyre fordummer debatten ved å konkludere med at «regjeringens politikk virker» basert på rådata fra TIMSS-undersøkelsen lagt fram i dag. #testing #læring #skole #dagsnytt18 #dax18 Se nederst i denne saka: https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/pAMGWV/norske-barneskoleelever-paa-matte-toppen-i-europa

Marit Knutsdatter Strand
2020-12-08 19:16:20

Senterpartiet vil ha fokus på elever og lærere over systemer. Jeg mener Høyre fordummer debatten ved å konkludere med at «regjeringens politikk virker» basert på rådata fra TIMSS-undersøkelsen lagt fram i dag. #testing #læring #skole #dagsnytt18 #dax18 https://t.co/c8WQnQCiJd

Marit Knutsdatter Strand
2020-10-08 10:06:32

Politisk omkamp må vi stille opp i! Skulle bare ønske det var mangekamp eller noe annet som var mer som fysisk fostring og gav bedre helse - feks. som 1 t fysisk aktivitet daglig ville gitt. #fysiskaktivitet #helse #skole #elever #læring https://t.co/tR5X5hQeNz

Karin Andersen
2019-03-23 11:17:38

RT @utdanningsf: «Jeg tror ikke barns lek kan være full av pedagogiske intensjoner, og samtidig ivareta den viktige funksjonen som lek har i barns liv», skriver Steffen Handal i @StvAftenblad https://t.co/7VTBxcON4e @Alltid_uansett #lek #læring #undervisning

Laster...
Laster...