Beta
Søket ga 463 treff.
Marit Knutsdatter Strand
2023-12-21 20:51:16

Se film med hilsen fra innspurten på Stortinget inne i saka 👇🏽

Marit Knutsdatter Strand
2023-12-18 21:11:19

I dag har vi diskutert, behandla og vedtatt budsjettet for Kunnskapsdepartementet med alt om barnehagepris, grunnskoletiltak, yrkesfag, lærerrekruttering, fagskoler, høyskoler, universitet, medisinstudieplasser på Gjøvik, økt studiestøtte, bygging av flere studentboliger, tiltak for forskning - med mer! Utdanning, kompetanse, oppvekst og livslang lærig tar Norge framover 💡🔨👩🏻‍🏭👨🏼‍🔬

Marit Knutsdatter Strand
2023-12-14 14:09:50

Har klemt inn fire timer med korpsspilling den siste måneden. Det ga mye glede og moro - takk til Sp-laget som har rom for sånt 🍀😃 Julemusikk gjør mye for å få julestemning. Kan tipse om tv2s nyhetssending i går kveld - som romma en smakebit av korpset. Band-navnet er ikke avklar, men «Trygves spillende reinsdyr» har potensiale.

Marit Knutsdatter Strand
2023-12-05 15:07:37

– Nå deler vi ut 52 millioner kroner til stipend for helse- og sosialfagstudenter med praksis langt fra studiestedet. Dette er vinn-vinn for alle. Rundt 3500 studenter får støtte til en praksisplass og mange distriktskommuner kan for første gang tilby praksisplasser. Vi vet at studenter som har vært i praksis i en kommune, ofte tar jobb der etterpå også, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch.🍀

Marit Knutsdatter Strand
2023-12-05 12:23:44

I dag kom resultatene av de siste PISA-undersøkelsene. Norske elever skårer dårligere enn før. Men hvorfor gjør de det? Resultatene gir ikke fullgode svar på det. \n\nHva mener du?\n\nJeg tror vi ser et resultat av at det over tid har vært økende mistrivsel blant elevene. Læreryrket og især allmennlæreren har Høyre vært med på å undergrave verdien av, med unntak av dem med mastergrad fra etter 2014. Verdien av praktisk læring og en skolestart der elevene ikke skal tvinges inn i en bestemt form, har vi sakte, men sikkert, fått fokus tilbake på. \n\nI stedet for å forsterke eller reprodusere...

Marit Knutsdatter Strand
2023-12-03 21:03:11

I morgen skal Stortinget vedta rammene for statsbudsjettet, her er NRKs oppsummering;

Marit Knutsdatter Strand
2023-12-02 10:34:47

God 2. desember!

Marit Knutsdatter Strand
2023-11-29 20:20:18

Folket sa nei til EU 28. november 1994. Høyre vil ha omkamp. Vi er klare om de prøver seg igjen! 🇳🇴🇳🇴

Marit Knutsdatter Strand
2023-11-28 08:24:19

Sjukehus er kritisk viktig. I Innlandet skal det bygges nytt hovedsjukehus - og vi har store forventninger til et forbedra tilbud både for lokalbefolkninga og ansatte. Folk er vår viktigste ressurs! Og også i Innlandet skal vi være trygge på best mulig hjelp enten det er barn som kommer til verden, akutte hendelser skjer, eller planlagt behandling trengs. \n\nI går besøkte Lisa Marie Ness Klungland vårt helseforetak ved Reinsvoll psykiatriske sykehus og Lillehammer sykehus. Det de ansatte forteller om pasienter innlagt etter dom, og om Helse Sørøst sin eneste offentlige familieenhet for psykiatri, gjør sterke inntrykk. Det handler om å...

Marit Knutsdatter Strand
2023-11-24 05:52:23

Et innlegg som byr meg litt imot, men noen ganger må man peke på hva andre foreslår for å få frem kontrastene. \n\nHøyre tar ansvar for å avgift og skattelegge næringsliv, det skal de ha. Jeg har ventet i spenning på Høyres alternative statsbudsjett. Det tok sikkert litt ekstra tid å finne ut hva de kunne plage distriktsnæringslivet med. I dag kom svaret. \n\nOg jeg vet at mange av forslagene er det mange høyre folk ute i Norge som ikke mener er riktig. Men det er nå engang slik at enhver prioritering av noe opp betyr at noe annet må ned. Så her følger et lite utklipp. \n\nH reduserer nettleieutjevning så du må betale litt mer nettleie. \n\nH reduserer satsingen på BIONOVA som skal sørge for at landbruket når klimamålene sine. Det sukrer man med 940 millioner i ekstra avgifter på matvarer. \n\nFor å være sikker på at det ikke skal produseres mer mat og for å skape mer konflikt med reinbeite og rovdyr så kutter H i bevilgning til skadefelling og bestandsovervåkning. \n\nFor å sørge for litt redusert sikkerhet for befolkningen om krisen skulle inntreffe så fjerner H satsing på beredskapslager for matkorn. Vi har jo litt kultur i fjellandbruk så det må bort. \n\nFor å være sikker på at flere bønder legger så norsk selvforsyning går ned så foreslår H å redusere inntektsmuligheten til norske bønder med ytterligere 1,25 mrd kroner. \n\nFor å passe på at H er helt sikker så øker man diesel, mineralolje og bensinavgiftene. Det slår rett inn på varetransport og kostnader for anleggs og entrepenørbransjen og alle slik at brøytinga i vinter blir dyrere og tanken du skal fylle blir likeså. Ja egentlig alt. \n\nMen H må jo straffe kysten også, så man foreslår å redusere nettolønnsordningen for norske sjøfolk - 173 mill, kutte i kystverket og fiskerihavntiltak. \n\nFor å plage distriktene litt ekstra så kutter man i FOT rute pengene og fjerner gratis ferge på riks og fylkesvei. Noe næringslivet langs kysten sparer minst 360 millioner på å beholde. For ikke snakke om enkeltpersoner.\n\nMå jo ha litt mer avgift på fisk så den økes! Men trøst dere med diffrensiert arbeidsgiveravgift. Nei vent litt, den skal ikke utvides! \n\nMen lokalt trenger man jo ikke penger fra havbruksaktiviteten heller så produksjonsavgiften foreslås omlagt til staten alene. \n\nHei Høyre folk i distriktene som har mast om når vet vi hva vi får - dere vet hva dere får med deres egne! Og nei - havbruksskatten fjernes ikke. Bare at alt skal til staten. \n\n1,2 mrd i kutt til ENOVA - hvor det eneste næringslivet har ropt på er mer penger. \n\nFor å se på personsiden utenom dyrere diesel og bensin, mat, varer og tjenester så foreslår H å gjeninnføre regelen om at summen av uføretrygd og barnetillegg ikke kan utgjøre mer enn 95 pst. av inntekt før uførhet. \n\nDet sparer de 246 millioner på. Ved å avvikle ferietillegget på dagpenger så sparer de ytterligere 810 millioner til for å nevne noe. \n\nMen det er jo viktig at du ikke får dekning om du bor litt grisegrendt til, driver en bedrift eller ferdes langs kronglete veier på dyrere drivstoff så da foreslår H å kutte bredbånd med 200 mill. \n\nSiden veiene er dårlig og fylkene satser på kollektivtransport til lands og til vanns og videregående så må de få 1 MRD mindre. Det blir så mye mer asfalt da (ironi). \n\nSiden ingen vil bo eller skape bedrifter på øyene så kan jo også investeringstilskuddet til ferger reduseres med 101 mill. \n\nDa trenger de vel heller ikke gratis SFO siden mamma og pappa ikke kommer seg på jobb så det halveres. Slik sparer H 1,39 MRD kroner! Kjempesmart! \n\nKonklusjonen er at alt henger sammen med alt, man kan ikke få alt man peker på, men Høyre vil neppe peke selv på hva de kutter for å få rom til satsinger. \n\nDet finnes jo også noen kreative inndekninger - som økt utbytte fra Vinmonopolet, og gebyr for stevnevetrinær for hesteløp.\n\nMange vil sikkert nikke til satsingene, problemet er bare hva det koster. Det lønner seg å se på baksiden av medaljen!

Marit Knutsdatter Strand
2023-11-21 22:14:39

Leken er naturlig for barn. Utforsking og utprøving gir læring. Slipp leken til i førsteklasse, og flere blir trygge og mer åpne for læring.

Marit Knutsdatter Strand
2023-11-14 15:39:23

Hva ville Venstre gjort om de styrte?

Marit Knutsdatter Strand
2023-11-11 18:52:01
Kostnadar ved tvangssamanslåing og oppløysing

Under debatten kring oppløysing av det tvangssamanslåtte Innlandet og nå i debatten kring å løyse opp att kommunar der den eine eller fleire partar ynskjer det, ser vi at det blir latterleggjort frå mellom anna Høgre og dei peiker på kor kostbart det er. Kva med prislappen på å tvinge refo...

Marit Knutsdatter Strand
2023-11-06 18:43:29

4 av 5 kommuner hadde en form for mobilforbud, viste NRKs kartlegging. Nå kommer nasjonale retningslinjer. Hvor strenge syns du reglene bør være?

Marit Knutsdatter Strand
2023-11-04 13:10:50

Skjermdump fra dagens OA: Høyre melder omkamp om å plasserer Økokrims enhet på Gjøvik, og kan ikke skjønne at vi kan ha kompetanse og fagfolk til å løse dette på en god måte. \n\nJeg er lei av at folk uttafra ikke kan se eller skjønne kvalitetene Gjøvik, Toten og bygd-Norge har å by på. Det er ingen naturlov at kun de største byene kan løse store oppgaver. \n\nAlt i dag ligger landets beste miljø knytta til cybersikkerhet langs Mjøsa, med spydspissen i Lillehammer ved cyberforsvaret og i Gjøvik ved NTNUs institutt for informasjonssikkerhet. Her utdannes fagfolk. Her forskes og trenes...

Marit Knutsdatter Strand
2023-11-04 10:29:46

Veg er viktig for å komme fram! I Valdres er den livsviktig, og handler om livskvaliteten og tryggheten for folk på veg til jobb, skole eller i møte med beredskap. \n\nI går hadde vi et godt møte med fem Valdres-ordførere, Statens Vegvesen, gode bidragsytere fra kommunene og fem stortingsrepresentanter om:\nE16 Løkjisberget-Hausåker \nE16 Fagernes-Hande\nLeirin flyplass\nFylkesveger\n\nSenterpartiet er opptatt av at det ikke bare er firefelts 110 km/t-veg som skal bygges framover. Samfunnsnytte handler også om utvikling av regionsenteret Fagernes med 11 000 i årsdøgtrafikk ved Fagernes bru, om færre trailere i grøfta på vinterføret på den mest åpne og vintersikre vegen øst-vest...

Marit Knutsdatter Strand
2023-11-02 11:28:44

Barnehager i dag har rammeplaner, kompetente fagfolk og et godt gjennomarbeida innhold. De som får med barna på å lære om prosessene bak maten vi spiser, er definitivt med på å gi barna større innsikt og forståelse for økosystemet vi lever i. Slakt, sanking, foredling og matlaging - det er viktig å forstå hvor næringsstoffene som bygger kroppen vår kommer fra. \n\nNylig kom første livsløpsanalyse for norsk kjøttprodunsjon. Den viser betydelig lavere utslipp for hele produksjonen enn mange har lagt til grunn for å kutte kjøtt i klimaets navn. \n\nMå diskusjonene om barn og alle folk ellers sitt forhold til...

Marit Knutsdatter Strand
2023-11-01 11:12:19

At Høgsterett har landa på at Acer-vedtaket i 2018 ikkje var ulovleg, gjer ikkje vedtaket meir fornuftig av den grunn. Det understrekar berre at kampen for nasjonal styring og kontroll over energipolitikken må vinnast på den politiske arenaen. Det skal vi klare saman med gode allierte. 💪🍀

Marit Knutsdatter Strand
2023-10-28 22:24:06

Takk for en trivelig kveld! Elg fra Sikkilsdalen (Oppland) i hyggelig selskap på Slottet er en stor opplevelse 👑⭐️

Marit Knutsdatter Strand
2023-10-22 15:01:47

Gler meg til debatt på Ås tysdag! Forskinga må delvis leve sitt «eige» liv, og delvis koble seg på samfunnsutfodringane vi står i. Balansa trur eg ikkje det er noko fasit på, men tverrpolitisk ynskjer Stortinget fagleg autonomi. Samfunnsoppdrag (missions) er berre ein del av heilskapen av verkemiddel. Regjeringa har meldt at det kjem ei melding om forskingssystemet - no er tida for å melde inn sine meininger om kva som skal til for å rigge vilkåra rundt forskinga best mogleg inn i framtida.

Laster...
Laster...