Beta
Søket ga 354 treff.
Marit Knutsdatter Strand
2023-03-24 11:03:30

Den viktigste loven for opplæring og grunnutdanning skal nå få en helhetlig oppdatering. Kunne du eller noen du kjenner hatt glede av fullføringsrett og rett til omvalg i videregående skole? Nå skal Stortinget behandle og vedta loven endelig utover våren - det gleder jeg meg til å ga del i etter påske.

Marit Knutsdatter Strand
2023-03-21 12:46:18

Senterparti-Ap-regjeringa tar boutgiftene til studentene på alvor og prioriterer 1650 nye studentboliger i tillegg til økt kostnadsramme, slik at målet om 3000 nye enheter i året kan bli en realitet. Viktig for studentene, studiestedene og kunnskapsbygginga i hele landet - sosial boligbygging gjør at flere kan studere!

Marit Knutsdatter Strand
2023-03-19 19:00:02
Knut Arne Fjelltun, Generaldebatt Landsmøtet 2023

This is "Knut Arne Fjelltun, Generaldebatt Landsmøtet 2023" by Senterpartiet on Vimeo, the home for high quality videos and the people who love them.

Marit Knutsdatter Strand
2023-01-04 08:45:48

Godt nyttår! Jeg er i foreldrepermisjon til 3. april. \nFram til da, møter Aud Hove i Stortinget. \n\nDeler noe refleksjoner om tida vi står i;\n\nhttps://www.avisa-valdres.no/morketida-og-vinteren-er-en-provelse-i-seg-sjol/o/5-54-789011

Marit Knutsdatter Strand
2022-12-24 09:13:53

Desember betyr blant annet tid for mye hardt arbeid for å få statsbudsjettet på plass. Jeg er glad vi lever i et åpent demokrati med fred. Adventstida målbærer verdiene om nettopp lengsel, håp, glede og fred. Nå senker julefreden seg, og jeg håper alle finner noe å glede seg over de neste dagene. Takk for godt samarbeid til fine kollegaer både i Stortinget, fylkestinget og kommunene rundt om! \n\nRiktig god jul.

Marit Knutsdatter Strand
2022-12-22 10:08:49

Ingen nye strømkabler ut av landet, kontroll for eksporten og fortsatt strømstøtte til husholdninger og landbruk. Det bidrar også til mindre prisvekst og press på folks lommebok. Samtidig er ting dyrere og tøft - vi må jobbe godt videre for å gjøre folks hverdag bedre.\n

Marit Knutsdatter Strand
2022-12-20 16:37:26

Endelig får vi evaluert seksårsreformen. Jeg mener det ikke er grunn til å si at det skal være en omlegging fra 1. klasse til førskole, men vi må gjøre noe med innholdet i 1. klasse så skolestarterne får en bedre start i tråd med egne forutsetninger.

Marit Knutsdatter Strand
2022-12-20 15:51:00

Nå er det offisielt! For første gang har vi en regjering som anerkjenner og prioriterer landbruket i norske fjellbygder med et nasjonalt senter. Med krevende og kortere vekstsesong, men like fullt rike utmarksressurser og mer til, bidrar fjellandbruket til sjølforsyning og matsikkerhet for hele Norge. God agronomi gir god produksjon av mat i fjellet, og det trenger vi bare mer av i framtida! Hurra for Løken gård som nå er i Øystre Slidre kommune sin eie. Nasjonalt senter for fjellandbruk har fått bevilga 4 mill. kroner av Stortinget i går, og vil ta form utover i 2023. Dette er en...

Marit Knutsdatter Strand
2022-12-17 11:51:27

Takk til BAdesKen for gode refleksjoner. Da blir det jul i år og!

Marit Knutsdatter Strand
2022-12-16 18:47:36

Dag for dag vedtar Stortinget nå budsjettet for ulike departement. Vi stod på for barnehager, skoler, høyere utdanning, forskning og livslang læring på onsdag - og vedtok budsjettet til Kunnskapsdepartementet ⭐️🍀🌹

Marit Knutsdatter Strand
2022-12-16 09:25:27

Vi er langt unna å ha for mye lek i skolen. #seksårsreform

Marit Knutsdatter Strand
2022-12-14 15:40:49

I dag får vi knappest mulig flertall for å fjerne hele grunnavgiften på anleggsdiesel og en samlet avgiftsreduksjon på drivstoff på ca 2,1 milliarder kroner i Stortinget. Jeg er glad for at dette nå endelig blir vedtatt👍🍀

Marit Knutsdatter Strand
2022-12-12 09:33:39

Tøffe tak for mange med høye strømpriser blir kompensert med strømstøtte til blant annet studentene.

Marit Knutsdatter Strand
2022-12-03 13:53:30

Det er mye vi ikke kan ta for gitt. Beredskap og matlagring er sikkerhet for deg og meg i krevende og uforutsigbare tider. Jeg glad jeg har en regjering som prioriterer det!

Marit Knutsdatter Strand
2022-11-29 08:23:38

Fengsel og kriminalomsorg er en viktig del av samfunnets orden og hjelp for de som ikke følger loven. Senterpartiet anerkjenner at også mindre fengsler som på Slidreøya i Valdres og på Gjøvik er viktige for å sikre innsatte en soning som gir størst mulig sjanse for å komme tilbake til samfunnet på en god måte, med jobb/utdanning/aktivitet og lovlydighet. Takk for at vi fikk komme på besøk i går!

Marit Knutsdatter Strand
2022-11-24 19:23:37

Teknogruppa på Stortinget, der jeg er med, tok opp hybride trusler, cybersikkerhet og krigen i Ukraina som preger Europa og verden. Teknologi tar verden framover, men har også med seg nye sårbarheter. Vi må være forberedt på angrep på infrastruktur, systemer og retta mot oss og vår digitale adferd. \n\nTakk til Forsvarets Høgskole v/ Geir Hågen Karlsen, Teknologirådet v/ Tore Tennøe og Simula v/ Haakon Brynhi, og alle fra Stortinget som møtte opp.

Marit Knutsdatter Strand
2022-11-24 08:26:45

Alle har både en psykisk og fysisk helse - Fekjær psykiatriske senter har et faglig godt tilbud som har hjulpet mange gjennom uhelse, og ligger vakkert til i Hedalen i Valdres. Nå er det skrevet bok om historien. Samtidig er det viktigere enn noen gang å prate om hva slags behandlingstilbud vi trenger og ønsker oss for framtida. \n\nFritt behandlingsvalg blir avvikla fordi det i praksis var fritt fram å etablere et tilbud og få refusjon. Det gav flere useriøse framfor å sikre grunnlaget for de seriøse. Fortsatt er det fritt sjukehusvalg i Norge, og mulig å søke seg til...

Marit Knutsdatter Strand
2022-11-24 07:51:33

Vi var mange som sa takk for innsatsen til alle som stod på under pandemien. Kommunene tok regninga. Nå stiller regjeringa opp med en ekstra overføring til kommuner og fylker for å dekke utgiftene knytta til pandemien. Alle lærere, sjukepleiere og andre som stod ekstra hardt på: nå må disse pengene dekke de utgiftene på arbeidsplassene deres i kommunene som hittil er dekka på andre måter. Nå må vi klare å finne tilbake til en mer normal hverdag, sjøl om koronasmitta ennå er blant oss.

Marit Knutsdatter Strand
2022-11-23 14:53:27

Høyres kutt er nå kommet for en dag: \n- økte avgifter til deg og meg i form av avgift på landbruksvarer og mjølkekartonger, og anleggsdiesel som brukes til å bygge Norge\n- 1 % ABE-kutt som betyr flere hundre millioner kroner mindre til politi, fengsel, utdanning, mm\n- kutt av grunnskoletilskudd, kutt av redusert makspris for barnehageplass, kutt av bygdevekstavtaler, kutt av gratis ferje, kutt av matlagring, kutt av Bionova, kutt av nasjonalt senter for fjellandbruk, kutt til bredbåndsbygging, kutt av penger til riksveger og togstrekninger …

Marit Knutsdatter Strand
2022-11-20 20:02:00

Hvor får man venner og lærdom for livet? Senterungdommen og landsmøtet! \n\nMaren og jeg fikk være med og styre ordet under generaldebatten fredag - en ære og stor inspirasjon - der innlegga var på nivå med dem vi hører blant de folkevalgte på Stortinget. Alt fra vilkår for norsk matproduksjon, til lysforurensing, til praktisk læring i skolen, til behovet for livslang læring og fagskoletilbud, og mye mer. Jeg gleder meg til flere av dere sitter på Stortinget og tar landet framover, kjære senterungdommer!\n\nTrygve inspirerte godt fredag også, etter er godt innlegg fra avtroppende leder Torleik. Oppland Sp er ekstra stolte...

Laster...
Laster...