Person / Aktør:
Marit Knutsdatter Strand
Marit Knutsdatter Strand
Parti: SP

Innlegg:
@kentgudmundsen @TorsteinTS @monapatinget @havardgr Premisset er at måling og tellekanter tilsvarer kvalitet. Senterpartiet tror heller på fellesskolen og profesjonsstolthet enn å rangere skoler og at elevenes læring skal gå fra å være målet til å være middelet for suksess! #feilslått #pedagogikk #læring #åpenhet #rangering

Emneknagger:

Postet:
2021-03-18 13:48:31