Person / Aktør:
Marit Knutsdatter Strand
Marit Knutsdatter Strand
Parti: SP

Innlegg:
Politisk omkamp må vi stille opp i! Skulle bare ønske det var mangekamp eller noe annet som var mer som fysisk fostring og gav bedre helse - feks. som 1 t fysisk aktivitet daglig ville gitt. #fysiskaktivitet #helse #skole #elever #læring https://t.co/tR5X5hQeNz

Emneknagger:

Postet:
2020-10-08 10:06:32

Delt innhold:
Regjeringen vil ha omkamp om daglig trimtime i skolen
Tross stortingsvedtak om en daglig time med fysisk aktivitet i skolen, sier regjeringen i statsbudsjettet at det får holde med å inspirere til elev-bevegelse med en aktivitets-bank.