Beta
Søket ga 3 treff.
Marit Knutsdatter Strand
2021-03-18 13:50:34

Premisset er at måling og tellekanter tilsvarer kvalitet. Senterpartiet tror heller på fellesskolen og profesjonsstolthet enn å rangere skoler og at elevenes læring skal gå fra å være målet til å være middelet for suksess! #feilslått #pedagogikk #læring #åpenhet #rangering

Marit Knutsdatter Strand
2021-03-18 13:48:31

@kentgudmundsen @TorsteinTS @monapatinget @havardgr Premisset er at måling og tellekanter tilsvarer kvalitet. Senterpartiet tror heller på fellesskolen og profesjonsstolthet enn å rangere skoler og at elevenes læring skal gå fra å være målet til å være middelet for suksess! #feilslått #pedagogikk #læring #åpenhet #rangering

Marit Knutsdatter Strand
2020-03-02 13:42:42

"Vi appellerer til at kampen mot standardiseringsregimene må gjøres kollektivt, etisk og profesjonelt." skriver forfatterne her om utviklingen i barnehagene. Jeg mener det er dette vi må til livs generelt i opplæring og utdanning. #pedagogikk https://t.co/Rznx7DTaJT

Laster...
Laster...