Beta
Søket ga 12 treff.
Anne Beathe K Tvinnereim
2022-06-18 07:19:34

RT @Utenriksdept: Norge trapper opp støtten til #klimatilpasning og forebygging: avtale med FNs organ for katastrofereduksjon UNDRR om 120 millioner kroner til økt beredskap og forebygging av katastrofer i utviklingsland\n@AnneBeathe_ https://t.co/RyAH2uJfvP

Hvilke bygninger er best rustet til å møte et våtere, varmere og villere klima? Foreslå din kandidat til Statens pris for byggkvalitet. Årets tema er klimatilpasning. Fristen er 1. april: https://bit.ly/3pHx1Ur

Utenriksdepartementet
2022-02-11 13:24:36

I Sør-Sudan står 80 prosent av delstaten Unity under vann etter tre år på rad med rekordstore oversvømmelser. Vannstanden går ikke ned selv midt i tørkeperioden, og i april/mai vender regnet tilbake. Situasjonen for befolkningen er prekær og behovet for hjelp er enormt. Ambassaden i Juba besøkte nylig området sammen med @unmigration (IOM). Norge støtter responsen økonomisk, blant annet gjennom FN-fondet CERF som ble opprettet for å kunne gi rask hjelp i nøds- og katastrofesituasjoner. Men på sikt vil klimatilpassing være helt avgjørende dersom folk skal fortsette å bo i dette området. Klimatilpassing og forebygging av klimarelaterte katastrofer er et...

Anne Beathe K Tvinnereim
2021-11-05 16:30:09

RT @Utenriksdept: I dag sluttet #Norge og #USA seg til initiativet LIFE-AR for #klimatilpasning i de minst utviklede landene.\n\nUSAs spesial…

Dag Inge Ulstein
2021-04-12 13:12:07

Dette er bare begynnelsen! Gode innlegg og samtaler på lanseringen i dag om hvordan vi kan få til mer og bedre #klimatilpasning og #matsikkerhet med @jensfh @bardvegar @developmentfund @changemakerNor og @sirieriksen7

Dag Inge Ulstein
2021-04-12 10:10:26

RT @Utenriksdept: NÅ: Klimaendringene er her. Mer ekstremvær. Matproduksjon blir vankeligere. @dagiulstein og @jensfh lanserer strategi for #klimatilpasning, sult og sårbarhet, Følg samtalen med @bardvegar @emblamathisen @sirieriksen7 @DevelopmentFund og @danbanik her: https://t.co/WSlMMEc66m https://t.co/wgZFvRGTtr

Dag Inge Ulstein
2021-03-17 23:11:56

RT @noradno: Denne uka har Norge Utbetalt 600 mill til Det grønne klimafondet @theGCF til utslippsreduserende tiltak og #klimatilpasning i utviklingsland, tiltak til nytte for 400 millioner mennesker. Forventede reduksjoner i utslipp 1,2 mrd tonn CO2-ekv. @Utenriksdept https://t.co/wBfFuDYpZV

Espen Barth Eide
2020-09-18 12:16:20

Bra at @rodekorsnorge setter klima- og beredskap på dagsorden. Flom, tørke, jorderosjon og skogbranner vil ramme oss oftere og hardere i årene som kommer. Selv en verden som faktisk oppfyller Parisavalen vil bli langt farligere enn den vi har nå. Vi må snakke om #klimatilpasning.

▶️ Utviklingsminister Dag Inge Ulstein er klar for FNs høynivåuke i New York neste uke. Her forteller han om hva som står på agendaen 🌏 #Bærekraftsmålene #Klimatilpasning

Utenriksdepartementet
2019-09-20 18:48:19

▶️ Utviklingsminister @daginge er klar for FNs høynivåuke i New York neste uke. Her forteller han om hva som står på agendaen #Klimatilpasning #Bærekraftsmålene 🇺🇳

Venstre
2018-10-25 15:24:13

RT @sschytz: Vi må ta vare på myra! Fordi #klima #naturvern #artsmangfold #flomvern #klimatilpasning. Nå kommer planen for utfasing av torv. Snart kommer forbud mot nydyrking av myr. Takk @olaelvestuen! @Venstre og @Regjeringen leverer! https://t.co/eky177aUTT

Trine Skei Grande
2018-10-25 10:29:31

RT @sschytz: Vi må ta vare på myra! Fordi #klima #naturvern #artsmangfold #flomvern #klimatilpasning. Nå kommer planen for utfasing av torv. Snart kommer forbud mot nydyrking av myr. Takk @olaelvestuen! @Venstre og @Regjeringen leverer! https://t.co/eky177aUTT

Laster...
Laster...