Person / Aktør:
Utenriksdepartementet
Utenriksdepartementet

Innlegg:
I Sør-Sudan står 80 prosent av delstaten Unity under vann etter tre år på rad med rekordstore oversvømmelser. Vannstanden går ikke ned selv midt i tørkeperioden, og i april/mai vender regnet tilbake. Situasjonen for befolkningen er prekær og behovet for hjelp er enormt. Ambassaden i Juba besøkte nylig området sammen med @unmigration (IOM). Norge støtter responsen økonomisk, blant annet gjennom FN-fondet CERF som ble opprettet for å kunne gi rask hjelp i nøds- og katastrofesituasjoner. Men på sikt vil klimatilpassing være helt avgjørende dersom folk skal fortsette å bo i dette området. Klimatilpassing og forebygging av klimarelaterte katastrofer er et prioritert område i norsk utviklingspolitikk. Målet er å sette utviklingsland i stand til å tilpasse seg et klima i endring. Det må skapes mer klimarobuste samfunn som er mindre sårbare for konsekvensene av klimaendringene. Støtte til klimatilpasset landbruk og bedret matsikkerhet er også viktige prioriteringer for @regjeringen. Følg lenke i bio for å lese mer om hvordan utviklingspolitikken henger sammen med klimapolitikken. #sørsudan #klimatilpassing #klimatilpasning #klimaendringer #nødhjelpsarbeid #nødhjelp #norgeiverden #postfrapost

Emneknagger:

Postet:
2022-02-11 13:24:36