Person / Aktør:
Espen Barth Eide
Espen Barth Eide
Parti: AP

Innlegg:
Bra at @rodekorsnorge setter klima- og beredskap på dagsorden. Flom, tørke, jorderosjon og skogbranner vil ramme oss oftere og hardere i årene som kommer. Selv en verden som faktisk oppfyller Parisavalen vil bli langt farligere enn den vi har nå. Vi må snakke om #klimatilpasning.

Emneknagger:

Postet:
2020-09-18 12:16:20