Beta
Søket ga 21 treff.
Helse- og omsorgsdep
2019-05-10 11:17:06

Jostein Jensen og Eigil Karlsen sier at de har «til sammen 50 års ruserfaring». Nå har de vært rusfrie i fem år, og underholdt som A-men på #helsekonf med rørende musikk og historier. https://t.co/7KGlwBNEZ6

Helse- og omsorgsdep
2019-05-10 09:10:08

- Eldreomsorg er en av hovedgrunnene til at jeg gikk inn i politikken, sa Sylvi Listhaug i sin første tale som eldre- og folkehelseminister. Følg #helsekonf direkte på https://t.co/d6fV28xK98. https://t.co/V7Nx8QVM02

Helse- og omsorgsdep
2019-05-09 18:45:01

På #helsekonf lanserte helseminister @BentHHoyre ny strategi for å øke helsekompetanse. Helsekompetanse er evne til å forstå, vurdere og bruke helseinformasjon for å kunne ta kunnskapsbaserte beslutninger relatert til egen helse. https://t.co/K13SRV3kwC https://t.co/4O7jbM9rnF

Helse- og omsorgsdep
2019-05-09 17:13:00

- Det viktigste verktøyet i helsetjenesten er ikke PAT-scanneren eller EKG-apparatet. Det er et enkelt spørsmål: Hva er viktig for deg? Helseminister @BentHHoyre lanserte strategi for å øke helsekompetansen i befolkningen på #helsekonf https://t.co/QN4aVqWCdl https://t.co/dSrYc4ofkt

regjeringen
2019-05-09 12:12:39

Landslaget neste?😜 @benthoie har openbart trent i smug før straffekonk på #helsekonf. Helseministeren skryt av #gatefotball, som er eit lågterskeltilbod for dei som er eller har vore rusavhengige.

Helse- og omsorgsdep
2019-05-09 09:39:11

Startar no! Følg #helsekonf 2019 her: https://t.co/mvoxUBjIsR

Kva er nytt i forsking på demens? Kva er status i regjeringa sin politikk for eldre og folkehelse? Og korleis gjere det mogleg for pasienten å sjølv medverke til å ta vare på eiga helse, altså helsekompetanse? Svara kjem på #helsekonf, du kan følge den her:

Helse- og omsorgsdep
2019-05-08 08:03:09

Framleis ledige plassar til #helsekonf 9.-10.mai med @BentHHoyre og @listhaugfrp! Tema er mellom anna pakkeforløp, helsekompetanse og eldrepolitikk. https://t.co/eLUkmX1qWF

Helse- og omsorgsdep
2018-05-04 08:51:20

Hardt arbeid fra dere som jobber ute i kommunene har skapt resultater og vært med på å endre ruspolitikken. I dag snakker vi ikke om mennesker med rusproblemer. I dag snakker vi med mennesker med rusproblemer. @BentHHoyre om den nye #rusreformen på #Helsekonf

Helse- og omsorgsdep
2018-05-04 08:47:02

Bruk og besittelse av narkotika skal fortsatt være ulovlig. Det er viktig at vi gir tydelig beskjed om farene ved bruk av ulovlige rusmidler, spesielt til ungdommer. Forebygging og bedre oppfølging er essensielt. @BentHHoyre på #Helsekonf

Helse- og omsorgsdep
2018-05-04 08:44:06

Rusavhengige skal bli møtt med helsehjelp og respekt. Ikke med fordømmelse og straff. Det vil senke terskelen for å be om hjelp. Det vil senke terskelen for å gi hjelp. @BentHHoyre om den nye #rusreformen på #Helsekonf https://t.co/eqPMQm49P4

Helse- og omsorgsdep
2018-05-04 08:43:26

Holdningene til mennesker med rusproblemer har endret seg. I samfunnet. I helsetjenesten. Når vi i #rusreformen slutter å straffe mennesker for bruk og besittelse av ulovlige rusmidler til eget bruk – vender vi ryggen til de gamle holdningene for godt. @BentHHoyre på #Helsekonf

Helse- og omsorgsdep
2018-05-04 08:40:53

Norsk rusdebatt har endret seg. I dag har både politikere og media forstått at det ikke bare handler om selve rusbehandlingen, men om viktigheten av det som kommer etter behandlingen - oppfølging i kommunen, bolig og arbeid. @BentHHoyre på #Helsekonf https://t.co/wmej3gIAOI

Helse- og omsorgsdep
2018-05-03 10:33:23

Reformen #Levehelelivet handler om å spre de gode løsningene. Reformen kommer ikke fra et statsrådkontor i hovedstaden. Løsningene vi løfter fram i reformen, kommer fra kommunene selv. #Levehelelivet er i bunn og grunn kommunenes reform. Åse Michaelsen på #Helsekonf

Helse- og omsorgsdep
2018-05-03 10:29:21

Mange eldre og pårørende opplever at tjenestene er gode hver for seg - men ikke henger sammen. Flere kommuner har de sett det – og gjort noe med det. I #Levehelelivet løfter vi fram gode løsninger fra kommunene som gir mer sammenheng i tjenestene. Åse Michaelsen #Helsekonf

Helse- og omsorgsdep
2018-05-03 10:23:52

Uansett alder trenger mennesker andre mennesker. Det er viktig at eldre som flytter på institusjon har mulighet til å delta i samfunnsliv og kulturliv. Eldre bør få tilbud om minst en times aktivitet hver dag ut fra ønsker, interesser og behov. Åse Michaelsen på #Helsekonf https://t.co/ESr6Dpzv8C

Trine Skei Grande
2018-05-03 10:21:14

RT @Futharkus: #Tjukkasgjengen er "#Sosialt, #Gratis og for alle! #helsekonf #foralle @Trinesg @erna_solberg @Siv_Jensen_FrP https://t.co/zdk45xC83e

Trine Skei Grande
2018-05-03 10:21:04

RT @ehealthNORWAY: På #Helsekonf: Hva kan helseledere som sitter her i salen gjøre, spør Andreas Moan fra @helsesorost - Ha tillit til… https://t.co/5bAJsttTqU

Helse- og omsorgsdep
2018-05-03 10:20:09

Å spise handler om mer enn å bli mett. Mat og måltid er ernæring, trivsel og det forebygger sykdom. Vi ser en økende bevissthet om hvor viktig mat er for eldres helse. I #Levehelelivet løfter vi fram flere gode løsninger fra kommunene. Åse Michaelsen på #Helsekonf https://t.co/3wHLjGUhOm

Helse- og omsorgsdep
2018-05-03 10:17:12

For å lykkes med å forbedre tjenestene til eldre, har vi bestemt oss for å jobbe annerledes i reformen #Levehelelivet. Vi dro ut i kommunene for å lete etter løsningene. For ingen er gode til alt. Men alle er gode til noe. Åse Michaelsen på #Helsekonf

Laster...
Laster...