Person / Aktør:
Helse- og omsorgsdep
Helse- og omsorgsdep

Innlegg:
Mange eldre og pårørende opplever at tjenestene er gode hver for seg - men ikke henger sammen. Flere kommuner har de sett det – og gjort noe med det. I #Levehelelivet løfter vi fram gode løsninger fra kommunene som gir mer sammenheng i tjenestene. Åse Michaelsen #Helsekonf

Emneknagger:

Postet:
2018-05-03 10:29:21