Person / Aktør:
Helse- og omsorgsdep
Helse- og omsorgsdep

Innlegg:
For å lykkes med å forbedre tjenestene til eldre, har vi bestemt oss for å jobbe annerledes i reformen #Levehelelivet. Vi dro ut i kommunene for å lete etter løsningene. For ingen er gode til alt. Men alle er gode til noe. Åse Michaelsen på #Helsekonf

Emneknagger:

Postet:
2018-05-03 10:17:12