Beta
Søket ga 26 treff.
Kari Henriksen
2022-12-06 16:41:36

For meg er Den norske kirke viktig av to hensyn: Tro betyr mye for folk og jeg mener det er viktig å anerkjenne troens betydning for mennesker gjennom å tilrettelegge for trosutøvelse. DNK har en spesiell plass i Norge fordi den er en del av vår historie og er så lokal. Og for meg bekrefter fortellingene mange innsatte har formidlet til meg om betydningen for dem av møte med presten at presten/formidleren kan være viktig også for ikke troende. Jeg har derfor i mine år hatt fokus på mulighetene til å drive prestetjeneste/livssynsformidlere i fengsler og institusjoner. \nKirka mest, men...

Espen Barth Eide
2022-01-16 10:40:14

@TrulsGulowsen @Naturvern @Regjeringen @MarteMP @btno Ja. Kommisjonens mandat vil følge #Hurdalsplattformen, som på dette punktet snakker om «bedret vedlikehold, oppgradering og fornyelse av eksisterende vannkraftanlegg». For øvrig veldig glad for at dere også er så tydelige her, @TrulsGulowsen.

Espen Barth Eide
2021-11-06 11:54:49

@SiljeLundberg @jonasgahrstore Absolutt, helt enig i det. Og det som er enda bedre enn å avgi en erklæring (som er bra!) er å gjøre det den foreskriver i praksis. Og det er vi altså i full gang med, slik vi også sier i #Hurdalsplattformen. #EnergiForUtvikling 🇳🇴🌎🇺🇳

Karin Andersen
2021-10-21 12:33:38

RT @VVandvik: Dette er flaut og trist. #Norge må lobbe for styrking, ikke svekkelse, av #cop26. #Hurdalsplattformen er sterk på klima- og naturmål, men fraværende på tiltak. Det bekymrer. Nå må dere vise oss #hvordan dere skal nå målene. Tar dere ballen, @EspenBarthEide @jonasgahrstore?

Karin Andersen
2021-10-20 17:42:09

RT @UlrikaJansson6: "Halvparten av de truede artene lever i skog, men skogvern skal bare skje der skogbruket ikke har interesse av å hogge." skiver @db_nyheter på lederplass om mangelen på naturambisjoner i #hurdalsplattformen. https://t.co/AVgFTQk1yb

Sveinung Rotevatn
2021-10-18 18:55:14

RT @TrulsGulowsen: Deler dessverre @Rotevatn sin bekymring over at Ap ser ut til å ha forlatt naturvernpolitikken gjennom #Hurdalsplattformen - på både skog, hav, strandsone, verneområder og rovdyr - men håper vi tar feil, @EspenBarthEide https://t.co/YCXptMxrcx

Marit Knutsdatter Strand
2021-10-18 14:28:49

RT @rune_foshaug: I #Hurdalsplattformen vil den nye regjeringen "Styrkje rolla til studieforbunda og det frivillige opplæringstilbodet." #Vofo takker for støtten @Trettebergstuen @TorsteinTS @PerleStrand @AndersKLangset @Ap_utdanning @Senterpartiet

Arbeiderpartiet
2021-10-15 19:38:13

RT @SLforbund: Mye god lesing i #Hurdalsplattformen! Vi liker spesielt setningen «Regjeringen vil innføre en #tillitsreform i skolen i dialog med partene»👏 https://t.co/x5l34SVoQX @Ap_utdanning @Arbeiderpartiet @Senterpartiet @jonasgahrstore

Anne Beathe K Tvinnereim
2021-10-15 11:42:29

Ydmyk og glad for å få ansvaret for utviklingspolitikken. Sammen med hele regjeringen til @jonasgahrstore skal vi jobbe for en tryggere, mer rettferdig og grønnere verden. #Hurdalsplattformen

Espen Barth Eide
2021-10-14 23:17:42

@VVandvik @kldep @oeddep @NFdep @landbrukogmat @samferdselsdep Videre slår #Hurdalsplattformen fast at vi skal lage naturbudsjetter og utrede #naturrisiko etter modell av #klimarisikoutvalget. Samt at vi skal ha et nasjonalt mål om, og en strategi for, å øke den naturlige karbonlagringen i norsk natur.

Espen Barth Eide
2021-10-14 23:03:03

@VVandvik @kldep @oeddep @NFdep @landbrukogmat @samferdselsdep Absolutt, derfor er også disse kapitlene i #Hurdalsplattformen så tydelige på dette: samtlige sektorer skal bidra til klimakutt & nye løsninger. Det gjelder energi, transport, landbruk, havbruk, industri, bygg & anlegg, samt utenriks, utviklings- sikkerhets- og handelspolitikken.

Tore Storehaug
2021-10-13 21:01:03

RT @mslettholm: Stod det noe i #Hurdalsplattformen om kliss lik klesstil på Dagsrevyen? https://t.co/SNFNAH03Yl

Karin Andersen
2021-10-13 20:53:17

RT @FFOtweet: Dersom løftene i #Hurdalsplattformen blir realisert, er det et syvmilsskritt i retning likestilling for funksjonshemmede. I…

Kamzy Gunaratnam
2021-10-13 20:42:54

RT @IndustriEnergi: Vi har bedt om er en mer aktiv, offensiv og ambisiøs industripolitikk, og en arbeidslivspolitikk som styrker arbeidstakere og det organiserte arbeidslivet. Det ser vi i #Hurdalsplattformen. @Arbeiderpartiet @Senterpartiet \nhttps://t.co/1AZc4bhoTx

Karin Andersen
2021-10-13 20:39:57

RT @FFOtweet: Hurra! CRPD skal inkorporeres i norsk lov og Veikart skole blir realisert (universell utforming av grunnskoler innen 2030). Fantastiske nyheter! Tommelen opp! #hurdalsplattformen @jonasgahrstore @NTB_PRM @ABCNyheter @nrknyheter @BuschmannEva @elvlil @bare_berit

Kamzy Gunaratnam
2021-10-13 15:53:06

RT @rune_foshaug: I #Hurdalsplattformen vil den nye regjeringen "Styrkje rolla til studieforbunda og det frivillige opplæringstilbodet." #Vofo takker for støtten @Trettebergstuen @TorsteinTS @PerleStrand @AndersKLangset @Ap_utdanning @Senterpartiet

Arbeiderpartiet
2021-10-13 15:42:57

RT @Amnesty_Norge: HURRA! Nå får vi endelig samtykkelov 😍 Tusen takk @jonasgahrstore og Trygve Slagsvold Vedum! #Hurdalsplattformen https://t.co/X6VGjmwxv3

Arbeiderpartiet
2021-10-13 15:40:14

RT @norskfolkehjelp: AT Norge blir det første NATO-landet som forplikter seg til å delta som observatør på statspartsmøtene til FN-traktaten som forbyr atomvåpen er store nyheter også internasjonalt! #hurdalsplattformen @Arbeiderpartiet @Senterpartiet https://t.co/7cLtSQlpuv

Kamzy Gunaratnam
2021-10-13 15:29:58

RT @Akademikerne: Vi er glade for at den nye regjeringen tar den høye midlertidigheten i akademia på alvor #hurdalsplattformen @Arbeiderpartiet @Senterpartiet https://t.co/GQ8cZcYfu4

Kamzy Gunaratnam
2021-10-13 15:28:54

RT @norskfolkehjelp: Meget bra at @arbeiderpartiet og @Senterpartiet vil bidra til likeverdig fordeling av vaksiner og annen helseteknologi, det får vi til ved å jobbe for #patentunntak for COVID19-vaksina. \nIngen er trygge før alle er trygge 💚#Hurdalsplattformen https://t.co/CJwQIfp0c1

Laster...
Laster...