Person / Aktør:
Espen Barth Eide
Espen Barth Eide
Parti: AP

Innlegg:
@VVandvik @kldep @oeddep @NFdep @landbrukogmat @samferdselsdep Videre slår #Hurdalsplattformen fast at vi skal lage naturbudsjetter og utrede #naturrisiko etter modell av #klimarisikoutvalget. Samt at vi skal ha et nasjonalt mål om, og en strategi for, å øke den naturlige karbonlagringen i norsk natur.

Emneknagger:

Postet:
2021-10-14 23:17:42