Person / Aktør:
Kari Henriksen
Kari Henriksen
Parti: AP

Innlegg:
For meg er Den norske kirke viktig av to hensyn: Tro betyr mye for folk og jeg mener det er viktig å anerkjenne troens betydning for mennesker gjennom å tilrettelegge for trosutøvelse. DNK har en spesiell plass i Norge fordi den er en del av vår historie og er så lokal. Og for meg bekrefter fortellingene mange innsatte har formidlet til meg om betydningen for dem av møte med presten at presten/formidleren kan være viktig også for ikke troende. Jeg har derfor i mine år hatt fokus på mulighetene til å drive prestetjeneste/livssynsformidlere i fengsler og institusjoner. \nKirka mest, men og andre tros- og livssynssamfunn er plassert der folk bor og der mennesker lever sine liv og driver mye sosial og kulturell aktivitet som beriker samfunnet og betyr mye. Arbeiderpartiet og Senterpartiet har i #Hurdalsplattformen slått fast at Den Norske kikre står i en særstilling, gjennom folkekirka og at mangfold av tros- og livssynsorganisasjoner er viktig. Frp, Høyre og Venstre har valgt å kutte i bevilgningene til kirka. Det er ganske overrakende at Høyre kutter såpass mye, Frp og V vil ha en statsfri kirke, men jeg trodde ikke Høyre var på det sporet. Det betyr også at økonomien til de andre vil bli redusert fordi bevilgningene henger sammen med hvor mye kirka får.

Emneknagger:

Postet:
2022-12-06 16:41:36

Delt innhold:
Ap-topp reagerer på borgerlig kirkekutt
KIRKEBUDSJETT: Ap-topp og tidligere kirkeminister reagerer på at Frp, Høyre og Venstre kutter i støtten til Den norske kirke. – Det bør de som mener kirken er en viktig institusjon merke seg, mener Rigmor Aasrud.