Beta
Søket ga 8 treff.
Espen Barth Eide
2022-06-22 22:34:05

RT @WWFNorge: Viktige og #GodeMiljønyheter. @EspenBarthEide og regjeringen setter i gang utredning av #naturrisiko for norsk økonomi. Naturtap som avskoging, overfiske og nedbygging av matjord rammer økonomien og velferden vår. Det er på tide å ta naturrisiko på alvor! https://t.co/eZSiLBKhLM

Espen Barth Eide
2022-06-22 12:39:52

I dag har ⁦@Regjeringen⁩ nedsatt et utvalg som skal utrede #naturrisiko! Tap av natur er like alvorlig som klimagassutslipp, men vi har langt bedre verktøy for klimaregnskap og klimarisiko enn for naturregnskap og naturrisiko. Nå tar vi tak i dette. https://t.co/YQspxGm6mA

Espen Barth Eide
2021-10-14 23:17:42

@VVandvik @kldep @oeddep @NFdep @landbrukogmat @samferdselsdep Videre slår #Hurdalsplattformen fast at vi skal lage naturbudsjetter og utrede #naturrisiko etter modell av #klimarisikoutvalget. Samt at vi skal ha et nasjonalt mål om, og en strategi for, å øke den naturlige karbonlagringen i norsk natur.

Karin Andersen
2021-02-12 18:23:23

RT @WWFNorge: Etter at @erna_solberg erklærte global naturkrise, hadde vi store forventninger til at #perspektivmeldingen fra @jantoresanner endelig skulle behandle natur, #naturrisiko og #naturpolitikk som den livsbetingelsen det er. 🍃Tråd👇 https://t.co/Z1gTkFUv6B

Karin Andersen
2020-08-12 13:55:48

RT @Karoline_Andaur: Vi mister #natur i et alarmerende tempo & det utgjør en finansiell risiko for bank & næringsliv. Og det er i praksis gratis å ødelegge naturen. Mens #klimarisiko likestilles med kredittrisiko, er #naturrisiko ikke en integrert del av forretningsstrategier. Men det må det bli!

Espen Barth Eide
2020-05-05 10:30:29

I dag debatterer Stortinget @Arbeiderpartiet sitt forslag om å opprette et offentlig naturrisikoutvalg. #Naturkrisen er like alvorlig som klimakrisen. Vi trenger et solid faglig grunnlag for å kunne forstå og håndtere #naturrisiko på best mulig måte.

Karin Andersen
2020-04-29 18:13:57

RT @WWFNorge: Tap av natur og klimaendringer utgjør en enorm økonomisk risiko. Skal vi sikre levedyktige arbeidsplasser på sikt, er vi helt nødt til å ta hensyn til miljøet. Det vi ikke har råd til, er å sette disse to hensynene mot hverandre! #klimarisiko #naturrisiko https://t.co/RZ3EXx6HMH

Karin Andersen
2020-02-12 10:58:48

RT @JonBjartnes: @EspenBarthEide @Arbeiderpartiet @Stortinget @WWFNorge Godt forslag. Viktig at et slikt utvalg ikke bare ser på hvordan vi tilpasser oss endringer i naturen, men også på den omstillingsrisikoen som følger når politikk og markeder endrer seg for å ta bedre vare på natur. #Naturrisiko ligner #klimarisiko. Kan fx skape stranded assets.

Laster...
Laster...