Beta
Søket ga 360 treff.
Kulturdepartementet
2021-10-20 15:03:20

https://t.co/tL6g6tpDfh

Kulturdepartementet
2021-10-14 12:53:53

Noregs nye regjering er på plass https://t.co/vTFRogLf0c

Kulturdepartementet
2021-10-12 10:22:33

Regjeringa foreslår ei samla løyving over Kulturdepartementets budsjett på vel 21,9 milliardar kroner i 2022 https://t.co/F7qu26H5lR

Kulturdepartementet
2021-09-21 09:24:14

Kulturdepartementet har sendt et forslag på høring som gir Lotteritilsynet hjemmel til å pålegge internettilbydere å gjennomføre DNS-blokkering av nettsider som uten tillatelse tilbyr pengespill rettet mot det norske markedet https://t.co/iZK1ECyYFP

Kulturdepartementet
2021-09-03 14:10:38

Kulturdepartementet har i dag lagt fram regjeringens nye idrettsstrategi. Den inneholder både tiltak for å gjenoppta idrettsaktiviteten etter pandemien og tiltak som skal bidra til mangfoldig og inkluderende deltakelse i idrett https://t.co/24cnmWwk5h

Kulturdepartementet
2021-08-25 12:49:12

Kulturinstitusjoner over hele landet mottar i disse dager 66 millioner kroner i gaveforsterkning fra regjeringen https://t.co/p1CjeLYcVU

Kulturdepartementet
2021-08-23 09:56:07

Hvordan skape gode og inkluderende møteplasser for spillinteresserte barn og unge? Ny veilederen for kommuner, frivillige organisasjoner og andre som vil tilrettelegge for fysiske møteplasser for datakultur https://t.co/F6e7FcRbm3

Kulturdepartementet
2021-08-16 14:27:12

Regjeringens nye handlingsplan for universell utforming 2021-2025 inneholder 65 konkrete tiltak på en rekke sentrale samfunnsområder og har fått navnet "Bærekraft og like muligheter – et universelt utformet Norge" https://t.co/21bRjQY2nU

Kulturdepartementet
2021-08-16 13:05:39

Kulturdepartementet tildeler fem millioner til kulturlokaler for frivilligheten. Tilskuddet vil bli utbetalt til Noregs Ungdomslag som vil videreformidle støtten https://t.co/DB02hPCO5x

Kulturdepartementet
2021-08-13 11:44:59

Regjeringen oppretter et offentlig utvalg som skal utrede situasjonen for norsk tegnspråk https://t.co/SbPgbasTMM

Kulturdepartementet
2021-07-02 09:33:23

Kulturdepartementet sender forslag om lovregulering av konverteringsterapi på offentlig høring. https://t.co/VjgVpx2SP5

Kulturdepartementet
2021-07-01 10:47:28

Første delrapport om langsiktige konsekvenser av pandemien og hvilke utfordringer og muligheter den har gitt for kulturfeltet er klar https://t.co/NxiqH4dlFX

Kulturdepartementet
2021-06-30 08:32:58

Ordningen Inkludering i kulturliv skal gi flere sjansen til å delta. Nå er 5 millioner kroner fordelt til 31 prosjekter over hele landet. Blant prosjektene som får støtte er et esport-prosjekt på Otta, filmworkshop i Groruddalen og dansekamp i Hallingdal https://t.co/pad6z1Jceb

Kulturdepartementet
2021-06-29 13:15:26

Regjeringen bevilger 8,5 millioner kroner til kompensasjon for dramatikeres inntektstap under pandemien https://t.co/drSvfCka2i

Kulturdepartementet
2021-06-29 12:17:33

Kulturdepartementet fordeler 19 millionar kroner på 15 kunstmuseum i heile landet. Pengane skal gå til innkjøp av samtidskunst, kunsthandverk og design https://t.co/uC12bSAIXz

Kulturdepartementet
2021-06-24 13:48:48

Regjeringen lanserte ny handlingsplan for lhbtiq-befolkningen og går inn for forbud mot konverteringsterapi https://t.co/BCUdwc2N8K

Kulturdepartementet
2021-06-23 16:37:21

Regjeringen har satt ned et likeverds- og mangfoldsutvalg https://t.co/DgkupdJ12L

Kulturdepartementet
2021-06-21 10:43:08

Lotteri- og stiftelsestilsynet utbetalar i desse dagar 292,7 millionar kroner i kompensasjon for utgifter til meirverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg https://t.co/dDkXAbWqZL

Kulturdepartementet
2021-06-21 10:02:19

Kulturdepartementet gir tilskudd til menighetene i Den norske kirke på 18 millioner kroner som følge av Covid-19 pandemien https://t.co/46DXwz9vE3

Kulturdepartementet
2021-06-09 11:38:03

Ingen skal tvinges til å gjennomføre et uønsket svangerskap og kvinner skal ikke dø av svangerskap eller fødsel, skriver flere europeiske politikere deriblant kultur- og likestillingsminister @abidraja @SheDecidesGFI #SheDeceides https://t.co/Fcl0zYgMD0

Laster...
Laster...