Person / Aktør:
Kulturdepartementet
Kulturdepartementet

Innlegg:
Kulturdepartementet gir tilskudd til menighetene i Den norske kirke på 18 millioner kroner som følge av Covid-19 pandemien https://t.co/46DXwz9vE3

Postet:
2021-06-21 10:02:19

Delt innhold:
Kulturdepartementet tildeler 18 millioner kroner til frivillig innsats i menigheter i Den norske kirke
Kulturdepartementet gir et særskilt tilskudd til menighetene i Den norske kirke på 18 millioner kroner som følge av Covid-19 pandemien.