Person / Aktør:
Kulturdepartementet
Kulturdepartementet

Innlegg:
Regjeringen har satt ned et likeverds- og mangfoldsutvalg https://t.co/DgkupdJ12L

Postet:
2021-06-23 16:37:21

Delt innhold:
Regjeringen oppretter likeverds- og mangfoldsutvalg
Regjeringen setter nå ned et offentlig utvalg som skal utrede hvordan vi kan sikre et samfunn som gir rom for mangfold og annerledeshet. Likeverds- og mangfoldsutvalget er en del av regjeringens likeverdsreform og skal foreslå tiltak som kan bidra til ...