Person / Aktør:
Kulturdepartementet
Kulturdepartementet

Innlegg:
Første delrapport om langsiktige konsekvenser av pandemien og hvilke utfordringer og muligheter den har gitt for kulturfeltet er klar https://t.co/NxiqH4dlFX

Postet:
2021-07-01 10:47:28

Delt innhold:
Delrapport om gjenoppbyggingen av kulturlivet overlevert til Kulturdepartementet
– Grunn til stor optimisme for kultursektoren, sier kultur- og likestillingsminister Abid Raja