Person / Aktør:
Kulturdepartementet
Kulturdepartementet

Innlegg:
Lotteri- og stiftelsestilsynet utbetalar i desse dagar 292,7 millionar kroner i kompensasjon for utgifter til meirverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg https://t.co/dDkXAbWqZL

Postet:
2021-06-21 10:43:08

Delt innhold:
Full momskompensasjon til bygging av idrettsanlegg
Lotteri- og stiftelsestilsynet utbetalar i desse dagar 292,7 millionar kroner i kompensasjon for utgifter til meirverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg.