Person / Aktør:
Kulturdepartementet
Kulturdepartementet

Innlegg:
Regjeringens nye handlingsplan for universell utforming 2021-2025 inneholder 65 konkrete tiltak på en rekke sentrale samfunnsområder og har fått navnet "Bærekraft og like muligheter – et universelt utformet Norge" https://t.co/21bRjQY2nU

Postet:
2021-08-16 14:27:12

Delt innhold:
Ny handlingsplan fra regjeringen om universell utforming
Regjeringens nye handlingsplan for universell utforming 2021-2025 inneholder 65 konkrete tiltak på en rekke sentrale samfunnsområder og har fått navnet "Bærekraft og like muligheter – et universelt utformet Norge".