Beta
Søket ga 479 treff.
Forsvarsdepartement
2020-10-13 17:18:36

I 2021 vil regjeringa bruke om lag 1 milliard kroner til eigedom, bygg og anlegg i Trøndelag. Noregs nye hovudbase for F-35 er på Ørland flystasjon og midlane går blant anna til hangarar, rullebanesystem, støytiltak og sikkerhet. #statsbudsjettet https://t.co/xa75O4boq7

Forsvarsdepartement
2020-10-13 07:27:13

Regjeringa vil bruke 1 milliard kroner til Noregs innsats i internasjonale operasjonar. #statsbudsjettet https://t.co/hC5QDSLWdQ

Karin Andersen
2020-10-12 17:00:47

RT @annesver: Natureklæringen i FN «vil ikke bety en vesentlig kursendring i Norge» sier ⁦@Rotevatn⁩. Nei, det er lett å se i #statsbudsjettet. Der er det business as usual og ikke et fnugg av forståelse for utfordringene som #Naturpanelet og #FN tegner opp. https://t.co/aKfQCoyjBU

Forsvarsdepartement
2020-10-12 15:35:13

Regjeringa vil auke investeringa i nye maritime patruljefly, sjømålsmissil og landbasert transportstøtte med til saman 1,4 milliardar kroner. #statsbudsjettet https://t.co/TR4CQLfns4

Solveig Schytz
2020-10-12 08:33:48

RT @Trinesg: Lurt på hvordan et parti i regjering jobber med #statsbudsjettet ? - sånn jobber i alle fall vi: https://t.co/piB6EmXtvJ

Venstre
2020-10-12 08:25:27

RT @Trinesg: Lurt på hvordan et parti i regjering jobber med #statsbudsjettet ? - sånn jobber i alle fall vi: https://t.co/piB6EmXtvJ

Rødt
2020-10-11 10:07:12

En million nordmenn vil få dyrere helsetjenester når regjeringa foreslår å øke egenandel-taket til 3183 kroner samtidig som de slår sammen de to takene for egenandel i frikort-ordningen. I dag er egenandel-tak 1 på 2460 kroner, mens tak 2 er 2176 kroner. Er det dette vi trenger, midt under en pandemi? #statsbudsjett #statsbudsjettet

Trine Skei Grande
2020-10-11 09:53:17

Lurt på hvordan et parti i regjering jobber med #statsbudsjettet ? - sånn jobber i alle fall vi: https://t.co/piB6EmXtvJ

Ingvild Kjerkol
2020-10-10 12:46:59

RT @NSFJordmor: @BentHHoyre Krise i fødselsomsorgen under pandemi må løses i #Statsbudsjettet. Klinikksjef på St.Olavs roper varsko og mener økt jordmorbemanning må på plass nå! @ingvildkjerkol @KToppe @nrknyheter @tv2nyhetene @DagensMedisin @AshildBg @TuvaMoflag @Regjeringen @norsksykepleier https://t.co/aEKKjeHpFT

Rødt
2020-10-10 12:02:13

Man skulle kanskje tro at de som har holdt Norge i gang gjennom krisa ville få en håndsrekning i regjeringas forslag til statsbudsjett. I stedet blir de avspist med nye kutt og innstramminger. Hva syns du om det? #forskjellsnorge #statsbudsjett #statsbudsjettet

Olje- og energidep
2020-10-09 12:16:59

Regjeringen foreslår å bevilge 30 millioner til kartlegging av havbunnsmineraler i #statsbudsjettet for 2021. — Mineralutvinning på havbunnen kan ha et stort fremtidig markedspotensial og norske leverandørbedrifter og maritim sektor, sier @HoyreTina. https://t.co/Y4LSV94dZ3

Regjeringa ynskjer at fleire tilsette i barnehagane skal få sjansen til å fylle på kompetansen sin og bidra til at barnehagen dei arbeider i er med på utviklinga👨‍👧‍👧 Difor vil dei sette av 430 millionar kroner i #statsbudsjettet til å betre kvaliteten og kompetansen i barnehagane 🙌 – Dei tilsette i barnehagen skaper glede, nysgjerrigheit og viser omsorg kvar dag. Vi får stadig meir kunnskap om korleis barnehagen kan bli enda betre tilpassa barna. Difor meiner vi dette er viktig, seier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby. Les meir her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringa-satsar-pa-kompetanseheving-og-betre-kvalitet-i-barnehagen/id2769366/

I #statsbudsjettet føreslår regjeringa 45,3 millionar kroner til å utvida programmet Familie for første gang. Gjennom programmet får førstegangsforeldre med behov for ekstra støtte oppfølging og bistand frå ein familiesykepleiar frå tidleg i svangerskapet og frem til barnet fyller to år.

Regjeringen foreslår å styrke sykehusbudsjettene med 6,3 milliarder kroner i 2021. Dette vil gi reduserte ventetider og dekke særskilte kostnader knyttet til pandemien. #statsbudsjettet #koronaNorge #korona

Nærings&fiskeridep
2020-10-08 13:58:48

– Dette betyr at Nysnø kan investere i fleire bedrifter som utviklar ny, klimavenleg teknologi. Det er viktig for det grøne skiftet, seier næringsminister @IselinNybo #statsbudsjettet https://t.co/4U1cwFOJjA

No kan det bli lettare for fleire med innvandrarbakgrunn å lære seg norsk. – Nøkkelen til å bli integrert i det norske samfunnet, til å kunne fullføre studie og til å kunne få seg jobb, er språk, seier Guri Melby. Difor vil regjeringa sette av 5 millionar kroner i #statsbudsjettet til å styrke tilskotsordninga til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjonar, og øyremerke desse til norsktrening. Les meir her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/styrkar-norskopplaringa-for-a-betre-integreringa/id2769545/

Helse- og omsorgsdep
2020-10-08 10:47:12

Regjeringen skal ta Norge ut av koronakrisen, sikre godt smittevern og god behandling i helsetjenesten. Derfor foreslår regjeringen å styrke sykehusene med 6 335 millioner kroner i 2021. https://t.co/l6h5JuFcK3 #statsbudsjettet

Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten er i #statsbudsjettet for 2021 anslått til 99 milliarder kroner. — På tross av effekten koronapandemien har på verdensøkonomien og energibruken, har aktiviteten på norsk sokkel i stor grad gått videre som planlagt, sier olje- og energiminister Tina Bru.

– Gjennom varig tilrettelagt arbeid kan personar med behov for spesiell tilrettelegging og tett oppfølging inkluderast i arbeidslivet. Dette arbeidsmarknadstiltaket betyr mykje for ei sårbar gruppe, og er spesielt viktig i ei tid med ein krevjande arbeidsmarknad, seier arbeids- og sosialminister Henrik Asheim #statsbudsjettet

Vil sikre arbeidet med nytt Vikingtidsmuseum🎉 Regjeringa føreslår å bruke 110 millionar kroner på dette i 2021. – Skattane våre frå vikingtida er uerstattelege. For å sikre dei for framtidige generasjonar er det heilt naudsynt å rehabilitere og bygge nytt museum på Bygdøy. No sikrar vi den vidare framdrifta for prosjektet, seier Henrik Asheim. Regjeringa har også sett av pengar til fleire store byggeprosjekt ved universiteta. #statsbudsjettet https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/24-milliardar-til-vikingtidsmuseet-og-fleire-store-byggeprosjekt-ved-universiteta/id2769377/

Laster...
Laster...