Beta
Søket ga 568 treff.

Regjeringen og Medietilsynet har lagt frem strategien "Rett på nett" som skal legge til rette for en trygg digital oppvekst. Barn og unge har kommet med innspill til strategien og skal inkluderes i arbeidet videre. Voksne må bli mer oppdaterte, mener elever ved Hersleb videregående skole, H20vgs, i Oslo. - Vi går fremover og ikke tilbake, sier Hanan Zaaj. Les strategien: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rett-pa-nett/id2870086/

Du kan gjøre en forskjell! Det er ikke alltid så mye som skal til. Hvis du ser noen som blir utsatt for rasisme, kan du velge enten å late som ingenting - eller å reagere👇

Her er oversikt over nasjonale tiltak, som gjelder for hele landet. Lokale utbrudd og mer smitte noen steder, gjør at det er behov for å ha strengere regler lokalt og regionalt. Se din kommunes nettsider for oppdatert informasjon der du bor. Andre spørsmål om korona? 👉🏻 helsenorge.no/koronavirus #koronaNorge #korona

Her er trinn 2 i gjenåpningen av Norge! Regjeringen går til andre trinn i gjenåpningsplanen fra midnatt, natt til torsdag 27. mai. Fra da kan blant annet flere enn i dag samles, og barnehager og skoler kan gå til grønt tiltaksnivå der det er lite smitte. Allerede fra i dag frarådes det ikke lenger å reise innenlands. Se hele oversikten på regjeringen.no/id2842645/ #koronaNorge #korona

Statsminister Erna Solberg, kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad inviterer til pressekonferanse om koronasituasjonen fredag kl. 11.30. Pressekonferansen vil handle om smittesituasjonen og regjeringas vurdering av tempoet for gjenopninga av samfunnet.

Statsminister Erna Solberg, kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad inviterer til pressekonferanse om koronasituasjonen fredag kl. 11.30. Pressekonferansen vil handle om smittesituasjonen og regjeringas vurdering av tempoet for gjenopninga av samfunnet.

🇳🇴Gratulerer med dagen, og hipp hipp hurra! 🇳🇴 🇳🇴Bli med og syng nasjonalsangen sammen i dag klokken 12.00! Statsminister Erna Solberg ville at statsrådene skulle øve litt, og overrasket Abid Q. Raja, Guri Melby og Kjell Ingolf Ropstad med fem barn fra KIGO barnekor KIGO Kultur I Gamle Oslo 🇳🇴Syng med og ha en fantastisk dag!

Er du adoptert, og ønsker å dele dine erfaringer med oss? Dersom du er over 18 år hører vi gjerne mer om hvilke behov for hjelp og støtte du har hatt i ulike faser av livet. Frist er 20. mai.

– Alle barn skal ha ein trygg heim, seier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad.

I kveld ved solnedgang bryter muslimene fasten i årets ramadan for siste gang, og torsdag er det duket for id-feiring. Vanligvis er dette en høytid hvor venner og familie samles til fest. I år blir det annerledes for mange. Organisasjonene Muslimsk Dialognettverk og Islamsk Råd Norge gir deg en oversikt over tiltak og anbefalinger for feiringen i år. Se oversikt over nasjonale tiltak her: https://www.regjeringen.no/id2826828/ Fra Muslimsk Dialognettverk: Leder Senaid Kobilica og medlemmer Mohammed Ali Hnana og Zena Alshumar. Fra Islamsk Råd Norge: Leder Abdirahman Diriye, styremedlem Mustafa Mahmood og prosjektleder Ghilma Salam. Andre spørsmål om korona? Se helsenorge.no/koronavirus #koronaNorge...

📘Vet du at elever på ungdomsskolen og videregående kan få gratis leksehjelp gjennom Røde Kors sin digitale leksehjelp? 📕Stadig flere elever bruker leksehjelpen, så nå vil regjeringen at Røde Kors sin digitale leksehjelp skal få 6 millioner kroner til å utvikle plattformen og lage en enda mer moderne løsning slik at flere ungdommer kan få hjelp med leksene! 😄Regine Leksen er en av de mange dyktige frivillige som sitter klar til å hjelpe.🖐✏🎥 #RNB #revidertnasjonalbudsjett

I dag legg Regjeringa fram revidert nasjonalbudsjett. Regjeringa styrkjer innsatsen for å redusere negative konsekvensar av koronapandemien for sårbare grupper. ❤️ Den eine tiltakspakka, på 260 millionar kroner, skal mellom anna bidra til å: - Auke deltakinga og inkluderinga i ferie- og fritidsaktivitetar, inkludert sommarferietilbod for barn og unge og aktivitetstilbod for barn i mottak. - Styrkje satsinga på velferdsteknologi blant barn, unge og vaksne med funksjonsnedsetjingar. - Styrkje dei private og statlege barnevernsinstitusjonane som følgje av pandemien. - Styrkje kapasiteten til familievernet og stiftinga Alternativ til Vold. - Gje valdsutsette og valdsutøvararar eit betre tilbod om oppfølging, og styrkje...

I dag blir 176 millionar kroner delt ut til ulike ferie- og fritidsaktivitetar for barn og unge. Totalt har regjeringa løyvd 370 millionar kroner til Nasjonal tilskotsordning for å inkludere barn og unge i 2021. Du finn heile oversikta på Bufdir sine nettsider: shorturl.at/jptI1

Etter nesten 30 år kommer regjeringen med forslag til ny barnevernslov. Den er på ikke mindre enn 653 sider. Ikke tid til å lese alt? Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad gir deg en liten oppsummering. 👇🏻 Dette er hovedgrepene i lovforslaget: ✔️kompetansekrav ✔️mer forebygging ✔️økte krav til dokumentasjon og begrunnelser ✔️mer styring og ledelse lokalt ✔️barns rettigheter styrkes ✔️samværsreglene endres i tråd med føringer fra Høyesterett og den europeiske menneskerettsdomstolen, EMD. les mer her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-barnevernslov/id2843407/

Her er oversikt over nasjonale tiltak, som gjelder for hele landet. Tiltakene gjelder fra 16. april og inntil videre. Områdene som har svært strenge tiltak lokalt og regionalt, vil fortsatt beholde disse tiltakene. Andre spørsmål om korona? Se helsenorge.no/koronavirus #koronaNorge #korona

❤️ Det kan være ekstra krevende å være forelder når det er høytid og skoler og barnehager er stengt. Men husk at barn og unge trenger trygge voksne rundt seg. ❤️Det viser styrke å be om hjelp når livet er vanskelig! Foreldresupport er en døgnåpen telefon- og chattetjeneste for omsorgspersoner med barn under 18 år, som trenger hjelp, veiledning eller har behov for å lufte tankene sine med noen. Ring 116 123 (tast 2) eller chatt på www.foreldresupport.no ❤️ Alarmtelefonen for Barn og Unge 116 111 er en gratis telefon for barn og unge som er utsatt for vold, overgrep...

Hva skjer når du mister kontroll over private bilder eller videoer? Og hva skal du gjøre som voksen hvis barn og unge rundt deg opplever dette? TV-serien Delete Me handler om ulovlig bildedeling og hvor stor skade dette kan gjøre i livet til et menneske. Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad møtte Thea Sofie Loch Næss og Sofia Tjelta Sydness, to av seriens skuespillere, for å få innspill til regjeringens arbeid med en trygg digital oppvekst. De hadde også noen gode råd til foreldre og lærere. Les mer om regjeringens arbeidet her: https://www.regjeringen.no/.../varsler.../id2832509/ Serien kan du se på Viaplay

Shahram Ariafar har ikkje tal på kor mange møter han har hatt med hjelpesystemet om si utviklingshemma dotter, Mitra. Ein ny reform som no er lagt fram skal gi betre hjelp til foreldre med barn som har behov for eit samansett hjelpetilbod. ❤️ Les meir om Likeverdsreformen her: regjeringen.no/id2841526 Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Regjeringa legg fram Fullføringsreforma fredag 26. mars. Statsminister Erna Solberg, kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad presenterer stortingsmeldinga kl. 12.00. Fullføringsreforma er den største reforma for vidaregåande opplæring sidan 90-talet.

Laster...
Laster...