Person / Aktør:
Barne- og familiedepartementet (Norge)
Barne- og familiedepartementet (Norge)

Innlegg:
Frå 1. juli har du rett på svar når du spør ein verksemd om korleis det står til der varer blir produsert og om menneskerettane er ivaretekne. Gjennom den nye openheitslova får nemleg verksemder plikt til å utføre aktsemdsvurderingar for å stanse, førebygge og begrense negative konsekvensar på menneskerettar og anstendige arbeidsforhold.

Postet:
2022-07-01 10:29:15

Delt innhold:
No trer openheitslova i kraft
Den 1. juli trer openheitslova i kraft. Med lova får verksemder plikt til å utføre aktsemdsvurderingar for å stanse, førebygge og begrense negative konsekvensar på menneskerettar og anstendige arbeidsforhold.