Person / Aktør:
Barne- og familiedepartementet (Norge)
Barne- og familiedepartementet (Norge)

Innlegg:
Ukrainakrisa inneber at fleire utsette barn kjem til Noreg. Det er ekstra viktig å sette inn tiltak for å motverke utanforskap no. Tilgang på fritidsaktivitetar kan bidra til å inkludere ukrainske barn og unge. Regjeringa vil styrke utstyrssentralane med 10 mill. kroner fordi dei raskt kan gje fleire barn og unge moglegheit til å delta i fritidsaktivitetar. bit.ly/3FHdF8Q

Postet:
2022-05-12 11:49:57

Delt innhold:
Ukrainakrisa inneber at fleire utsette barn kjem til Noreg. Det er ekstra viktig å sette inn tiltak for å motverke utanforskap no. Tilgang på fritidsaktivitetar kan bidra til å inkludere ukrainske barn og unge. Regjeringa vil styrke utstyrssentralane med 10 mill. kroner fordi dei raskt kan gje fleire barn og unge moglegheit til å delta i fritidsaktivitetar. bit.ly/3FHdF8Q