Person / Aktør:
Barne- og familiedepartementet (Norge)
Barne- og familiedepartementet (Norge)

Innlegg:
Vil vite hva som hjelper barn i familier med dårlig råd:\nBarne- og familieminister Kjersti Toppe besøkte Drammen kommune og deres kompetanseteam for levekår. Drammen er en av kommunene i Norge med høyest andel barn i familier med lav inntekt over tid. De jobber spesifikt opp mot økonomisk vanskeligstilte familier med mål om å gi barna bedre levekår og forebygge at fattigdom går i arv. Regjeringen vil opprette en ekspertgruppe om barn i fattige familier. Statsråden var hjemme hos en alenemor til syv barn, Amal Ayanle Adan, som har fått støtte fra kommunen og kompetanseteamet, blant annet til å få startlån, slik at hun kunne kjøpe egen bolig og gi barna sine et stabilt og trygt oppvekstmiljø. Adan er takknemlig og glad for hjelpen hun har fått av kommunen. \n \n- Det er veldig hyggelig og lærerikt for meg å møte familiene som de statlige og kommunale ordningene er ment for, og høre hva familiene selv har behov for. Regjeringen ønsker å vite mer om hva som fungerer for å gi barn som vokser opp i fattigdom gode levekår og hva som forebygger at fattigdom går i arv. Derfor har vi nå vedtatt å sette ned en ekspertgruppe om barn i fattige familier, som skal begynne å jobbe til høsten. Jeg er imponert over hvordan Drammen kommune jobber med dette, sier Toppe. \n \nLes mer her: https://bit.ly/3OUnFz1

Postet:
2022-07-08 10:57:42

Delt innhold:
Vil vite hva som hjelper barn i familier med dårlig råd:\nBarne- og familieminister Kjersti Toppe besøkte Drammen kommune og deres kompetanseteam for levekår. Drammen er en av kommunene i Norge med høyest andel barn i familier med lav inntekt over tid. De jobber spesifikt opp mot økonomisk vanskeligstilte familier med mål om å gi barna bedre levekår og forebygge at fattigdom går i arv. Regjeringen vil opprette en ekspertgruppe om barn i fattige familier. Statsråden var hjemme hos en alenemor til syv barn, Amal Ayanle Adan, som har fått støtte fra kommunen og kompetanseteamet, blant annet til å få startlån, slik at hun kunne kjøpe egen bolig og gi barna sine et stabilt og trygt oppvekstmiljø. Adan er takknemlig og glad for hjelpen hun har fått av kommunen. \n \n- Det er veldig hyggelig og lærerikt for meg å møte familiene som de statlige og kommunale ordningene er ment for, og høre hva familiene selv har behov for. Regjeringen ønsker å vite mer om hva som fungerer for å gi barn som vokser opp i fattigdom gode levekår og hva som forebygger at fattigdom går i arv. Derfor har vi nå vedtatt å sette ned en ekspertgruppe om barn i fattige familier, som skal begynne å jobbe til høsten. Jeg er imponert over hvordan Drammen kommune jobber med dette, sier Toppe. \n \nLes mer her: https://bit.ly/3OUnFz1