Person / Aktør:
Barne- og familiedepartementet (Norge)
Barne- og familiedepartementet (Norge)

Innlegg:
Regjeringa føreslår å løyve fem millionar kroner som eit bidrag i arbeidet med å setje dei eldste steinkyrkjene i stand til tusenårsmarkeringa av Stiklestad i 2030.

Postet:
2022-05-13 08:46:36

Delt innhold:
Fleire midlar til steinkyrkjer
Dei eldste steinkyrkjene i landet skal setjast i stand til tusenårsmarkeringa av Stiklestad i 2030. – Regjeringa føreslår å løyve fem millionar kroner som eit bidrag i dette arbeidet, seier trus- og livssynsminister Kjersti Toppe (Sp).