Person / Aktør:
Barne- og familiedepartementet (Norge)
Barne- og familiedepartementet (Norge)

Innlegg:
Kirkebyggene er blant de fremste kulturminnene vi har. Rundt 1000 av våre kulturhistoriske viktige kirker skal nå settes istand, og nærmere 10 milliarder kroner blir lagt på bordet for å pusse opp kirkene. Tros- og livssynsminister Kjersti Toppe har vært på besøk ved fire kirker som symboliserer denne kulturarven som det er så viktig å ta vare på: Hopperstad stavkirke, Hove steinkirke, Leikanger kirke og Urnes stavkirke.

Postet:
2022-06-08 14:50:28

Delt innhold:
Photos from Barne- og familiedepartementet (Norge)'s post