Beta
Søket ga 101 treff.
Marte Mjøs Persen
2022-12-05 20:30:15

Startet uken sammen med tillitsvalgte i bygg- og anleggsbransjen hos Veidekke i Norge i dag🏗️\n\nVi hadde en gode samtaler om viktigheten av å styrke det seriøse arbeidslivet. \n\nDe var blant annet opptatt av at det er viktig at vi nå får på plass nye regler som begrenser bruken av innleie som går på bekostning av faste ansettelser. \n\nSom en sa: Hvis ungdommen skal velge bygg så må de se at det gir gode muligheter for fast jobb og lån i banken. Jeg er helt enig! 🌹\n\nFellesforbundet Norsk Arbeidsmandsforbund

Marte Mjøs Persen
2022-11-19 18:49:13

20 millioner kroner ekstra til noen som trenger det 🌹\n\nVar hos TV 2 Nyheter i dag for å dele denne nyheten sammen med Kjersti Toppe i dag. \n \nØkte priser på strøm og mat påvirker hverdagen til de som allerede har minst. For å komme situasjonen i møte vil regjeringen gi en ekstra støtte på 20 millioner til organisasjoner som hjelper folk i den vanskelige situasjonen de står i nå.\n \nDet finnes flere frivillige organisasjoner som arrangerer alternative julefeiringer og sosiale aktiviteter, men også julehjelp i form av matkasser og gaver til dem som trenger det. Med disse pengene kan...

Marte Mjøs Persen
2022-11-18 13:08:01

Er du arbeidstaker? Da skal du ha arbeidstakerrettigheter! 🌹\n\nBærer du en uniform med logoen til et firma?\nEr det noen andre som bestemmer hvordan du skal gjøre arbeidet ditt?\nDa trekker det i retning av at du ikke kan defineres som selvstendig næringsdrivende. Da kan det være at du reelt sett er arbeidstaker. \n\nSom arbeidstaker har du en hel masse rettigheter som selvstendige ikke får. Rett på sykelønn, permisjon, pensjonsopptjening osv. \n\nI dag har regjeringen foreslått endringer i arbeidsmiljøloven som gjør at det skal bli lettere for arbeidstakere å få disse rettighetene. \n\nGod helg ❤️\n\n

Marte Mjøs Persen
2022-11-17 19:37:20

Arbeidstakere skal ha arbeidstakerrettigheter!🌹\n\nMange arbeidstakere i Norge tvinges til å være «selvstendig næringsdrivende», selv om de egentlig er arbeidstakere. \n\nDette gjelder blant annet mange kulturarbeidere. De skal ha trygghet for inntekt og rettigheter, mener jeg. Mange i praksis arbeidstakere, men får likevel ikke rettigheter som sykelønn, permisjon og pensjonsopptjening, som hører med. \n\nDet skal vi gjøre noe med!

Marte Mjøs Persen
2022-11-17 12:11:23

Vi har lagt frem det mest omfordelende statsbudsjettet i moderne tid 🌹\n \nLikevel opplever alle at prisene på det vi kjøper øker. Det er helt reelt, og veldig alvorlig. Noe av prisveksten skyldes krigen i Ukraina, noe skyldes etterdønninger av koronapandemien. Mange har lavere kjøpekraft nå, enn for ett år siden.\n \nDerfor prioriterer regjeringen mer til de med vanlige og lave inntekter. Og selv om det er sant, så er det også helt sant at mange har dårligere råd nå, enn før.\n \nEn av hovedårsakene til lavere kjøpekraft er at rentene øker. Det regjeringen kan gjøre for at rentene ikke...

Marte Mjøs Persen
2022-11-16 15:47:56

Vi skal lede. Da må vi være til stede. 💪🌹\n\nI går debatterte NRK Debatten fattigdom. Arbeiderpartiet burde vært til stede. Både for å lytte til de kvinnene som blottstilte sine liv og historier om hvordan det er å leve med dårlig økonomi når alt som er rundt oss blir dyrere. Men også for å forklare hva vi gjør for at de som sliter økonomisk skal få det bedre. Neste gang de ringer, stiller vi.

Marte Mjøs Persen
2022-11-09 19:59:24

I dag markerer vi de avskyelige handlingene som fant sted i løpet av natt til 10. november for 84 år siden, i Tyskland.\n \nNovemberpogromen i 1938 ble starten på de tyske nazistenes stadig mer systematiske forfølgelse av jødene. Det endte i Holocaust, det største folkemordet i historien.\n\nFor under to uker siden marsjerte nynazister, og spredte sitt hat, i gatene igjen. Det forteller oss at kampen ikke er vunnet. Vi må fortsette å kjempe mot hat og rasisme. Vi må stå opp mot ekstremismen og vise vår avsky mot fascismen hver dag.\n\nHatet må vike. Kampen fortsetter. \n\nAntirasistisk Senter

Marte Mjøs Persen
2022-11-08 19:50:31

Det offentlige skal stille strengere krav til seriøse forhold på arbeidsplassen. Nå innfører vi fase 1 av Norgesmodellen🌹\n\nTillitsvalgt ved Nidarvollprosjektene Jostein Rødseth forklarer godt hvorfor dette er lurt: «Du slipper å få cowboyfirma som kutter svingene og som kutter ut å betale skatt.» ⚙️🤠\n\nDet heter at kunden har mye makt. Og som kunde bruker det offentlige hvert år 650 mrd kr på kjøp av varer og tjenester. Det gir oss mye makt. Nå skal vi bruke makten til å stille strengere krav. \n\nNå stiller vi krav om blant annet:\n💳 Bankbetaling\n⛑️ HMS-kort\n💲 Offentlig tjenestepensjon\n👷 Lovlig tilknytningsformer\n🗣️ Språkkrav i bygg- og anleggsbransjen\n\nI...

Marte Mjøs Persen
2022-11-05 20:57:35

Heia Brann! ❤️ Nydelig når Brann kvinner tok gull på Ullevål i ettermiddag. Var spent før kampen, men selvsagt leverte Brann damene! Gratulerer!💥

Marte Mjøs Persen
2022-11-01 18:44:41

Regjeringen bekjemper arbeidslivskriminalitet i hele landet💪🌹\n\nI dag har jeg åpnet et helt nytt Akrimsenter i Alta. Regjeringen fører en offensiv politikk mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Vi har blant annet styrket Arbeidstilsynet gjennom økte bevilgninger. Dette gjør at de kan føre flere tilsyn og sanksjonere der det er hensiktsmessig. \n\nTidligere i høst presentere statsministeren og jeg regjeringens handlingsplan mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Den inneholder 35 tiltak som skal styrke det seriøse arbeidslivet i Norge. \n\nAkrimsenterene er en viktig del av dette arbeidet. Derfor er jeg glad for at også den nordligste delen av landet har fått et eget senter....

Marte Mjøs Persen
2022-10-29 10:48:58

I statsbudsjettet innfører regjeringen en ny og forbedret ungdomsgaranti. Den sikrer alle under 30 år tettere oppfølging, slik at de skal kunne komme i jobb eller utdanning💪\n\nAlle som kan og vil, skal få jobbe. Enig?

Marte Mjøs Persen
2022-10-14 07:21:44

Ett år går fort! \n\nFor ett år siden startet vår vakt i regjering. Arbeiderpartiet og Senterpartiet har det siste året styrt landet med et mål om at vi skal utjevne sosiale og geografiske forskjeller mellom folk. Det har vært, og er fortsatt, en urolig tid. Men vi går hver dag på jobb for å flytte mer makt til arbeidsfolk, få flere folk i jobb og redusere ulikheten. \n\nI arbeids- og inkluderingsdepartementet har vi levert på en rekke punkter fra Hurdalsplattformen:\n\n💵 Doblet fagforeningsfradraget\n🧢 Foreslått en ungdomsgaranti i NAV\n💪 Strammet inn på bruken av innleie\n⛑ Gjør at heltid blir hovedregel i arbeidslivet\n🌹...

Marte Mjøs Persen
2022-10-11 18:07:06
Photos from Arbeids- og inkluderingsdepartementet - Norge's post
Marte Mjøs Persen
2022-10-09 20:15:43

Hva er poenget med at folk organiserer seg?\n\nJonas forklarer Sylvi Listhaug hvorfor Arbeiderpartiet jobber for et organisert og seriøst arbeidsliv🌹

Marte Mjøs Persen
2022-10-08 08:41:46

I Tromsø får flyktninger i alle aldre språkopplæring. Å møte denne gjengen var inspirerende. Jeg er stolt over måten Norge stiller opp for flyktninger i nød.

Marte Mjøs Persen
2022-10-06 16:50:30

I dag har vi lagt fram statsbudsjettet for 2023. Her er en kjapp huskeliste med noen av de viktigste sakene på Arbeids- og inkluderingsdepartementet - Norge sitt budsjett🌹\n\nSlik styrker vi det seriøse arbeidslivet og skaper trygghet for jobb i statsbudsjettet:\n\n🧢 175 millioner til ungdomsgaranti\n👩‍⚕️ 20 millioner til individuell jobbstøtte (IPS)\n🏫 25 millioner til bedre samarbeid mellom NAV og VGS\n💪 10 millioner til forsøk med tettere oppfølging av deltakere i VTA-O\n⛑ 15 millioner til heltidspott\n ⚒ 35 millioner til forsøk med arbeidsorientert uføretrygd\n🏗 25 millioner til Arbeidstilsynet\n🛢 2 millioner til Petroliumstilsynet\n🦺 2 millioner til Fair Play Bygg

Marte Mjøs Persen
2022-10-05 22:12:51

I et stramt budsjett prioriterer regjeringen å få unge i arbeid eller utdanning🌹\n\nVi ser helse, utdanning og arbeid i sammenheng, og styrker samarbeidet på tvers. Og så innfører vi en ny og forbedret ungdomsgaranti. \n\nI en krevende tid er vår viktigste jobb å sørge for rettferdig fordeling, utjevner sosiale og geografiske forskjeller, og at folk får trygghet for jobben. \n\nI morgen klokken 10.00 legges statsbudsjettet for 2023 frem.

Marte Mjøs Persen
2022-10-04 07:23:26

Det trygge, seriøse og organiserte arbeidslivet i Norge utfordres av useriøse aktører, sosial dumping og lav organisasjonsgrad i utsatte bransjer. \n\nDerfor har regjeringen lagt fram en handlingsplan mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet🌹\n\nLes den her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/vil-bekjempe-sosial-dumping-og-arbeidslivskriminalitet/id2930391/

Marte Mjøs Persen
2022-09-30 13:32:57

Mennesker drevet på flukt fra Ukraina opplever hjertevarmen til nordmenn. Det er jeg glad for. \n\nSå må vi huske å strekke ut en hånd til andre flyktninger og asylsøkere som trenger oppmuntring og hjelp🌹

Laster...
Laster...