Person / Aktør:
Marte Mjøs Persen
Marte Mjøs Persen
Parti: AP

Innlegg:
Det trygge, seriøse og organiserte arbeidslivet i Norge utfordres av useriøse aktører, sosial dumping og lav organisasjonsgrad i utsatte bransjer. \n\nDerfor har regjeringen lagt fram en handlingsplan mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet🌹\n\nLes den her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/vil-bekjempe-sosial-dumping-og-arbeidslivskriminalitet/id2930391/

Postet:
2022-10-04 07:23:26

Delt innhold:
Vi fortsetter kampen for et seriøst og organisert arbeidsliv, og legger nå frem en handlingsplan for å styrke innsatsen mot sosial dumping 💪🌹