Person / Aktør:
Marte Mjøs Persen
Marte Mjøs Persen
Parti: AP

Innlegg:
Vi har lagt frem det mest omfordelende statsbudsjettet i moderne tid 🌹\n \nLikevel opplever alle at prisene på det vi kjøper øker. Det er helt reelt, og veldig alvorlig. Noe av prisveksten skyldes krigen i Ukraina, noe skyldes etterdønninger av koronapandemien. Mange har lavere kjøpekraft nå, enn for ett år siden.\n \nDerfor prioriterer regjeringen mer til de med vanlige og lave inntekter. Og selv om det er sant, så er det også helt sant at mange har dårligere råd nå, enn før.\n \nEn av hovedårsakene til lavere kjøpekraft er at rentene øker. Det regjeringen kan gjøre for at rentene ikke skal øke mer enn nødvendig, er å få kontroll over prisveksten. I neste års statsbudsjett bruker vi mindre oljepenger, fordi ved å ta ned presset i økonomien demper vi presset på renteøkninger.\n \nHøyreregjeringen økte oljepengebruken hvert år, men gjennomførte likevel en rekke usosiale kutt. De ga mer til de som hadde mest for før, mens de på arbeidsavklaringspenger fikk karensår, og barn mistet brillestøtten sin.\n \nVi prioriterer annerledes. Vi foreslår økte skatter til de med mest, og samtidig som vi styrker de universelle velferdstjenestene og senker skattene for alle med inntekter under 750.000.\n \nTakk for debatten i politisk kvarter i morges Elisabeth Thoresen fra AAP-aksjonen, vi skal fortsette å samarbeide om et mer rettferdig samfunn og tilgjengelig Nav.

Postet:
2022-11-17 12:11:23

Delt innhold:
Vi har lagt frem det mest omfordelende statsbudsjettet i moderne tid 🌹\n \nLikevel opplever alle at prisene på det vi kjøper øker. Det er helt reelt, og veldig alvorlig. Noe av prisveksten skyldes krigen i Ukraina, noe skyldes etterdønninger av koronapandemien. Mange har lavere kjøpekraft nå, enn for ett år siden.\n \nDerfor prioriterer regjeringen mer til de med vanlige og lave inntekter. Og selv om det er sant, så er det også helt sant at mange har dårligere råd nå, enn før.\n \nEn av hovedårsakene til lavere kjøpekraft er at rentene øker. Det regjeringen kan gjøre for at rentene ikke skal øke mer enn nødvendig, er å få kontroll over prisveksten. I neste års statsbudsjett bruker vi mindre oljepenger, fordi ved å ta ned presset i økonomien demper vi presset på renteøkninger.\n \nHøyreregjeringen økte oljepengebruken hvert år, men gjennomførte likevel en rekke usosiale kutt. De ga mer til de som hadde mest for før, mens de på arbeidsavklaringspenger fikk karensår, og barn mistet brillestøtten sin.\n \nVi prioriterer annerledes. Vi foreslår økte skatter til de med mest, og samtidig som vi styrker de universelle velferdstjenestene og senker skattene for alle med inntekter under 750.000.\n \nTakk for debatten i politisk kvarter i morges Elisabeth Thoresen fra AAP-aksjonen, vi skal fortsette å samarbeide om et mer rettferdig samfunn og tilgjengelig Nav.