Person / Aktør:
Marte Mjøs Persen
Marte Mjøs Persen
Parti: AP

Innlegg:
20 millioner kroner ekstra til noen som trenger det 🌹\n\nVar hos TV 2 Nyheter i dag for å dele denne nyheten sammen med Kjersti Toppe i dag. \n \nØkte priser på strøm og mat påvirker hverdagen til de som allerede har minst. For å komme situasjonen i møte vil regjeringen gi en ekstra støtte på 20 millioner til organisasjoner som hjelper folk i den vanskelige situasjonen de står i nå.\n \nDet finnes flere frivillige organisasjoner som arrangerer alternative julefeiringer og sosiale aktiviteter, men også julehjelp i form av matkasser og gaver til dem som trenger det. Med disse pengene kan organisasjonene nå ut til flere\n \nDeler av støtten vil gå til Matsentralen, som er et nettverk av åtte matsentraler rundt om i Norge. De gjør en viktig jobb med å omfordele overskuddsmat fra matbransjen til ideelle organisasjoner som hjelper folk som trenger mat❤️\n\nLes mer her: https://www.tv2.no/nyheter/innenriks/regjeringen-gir-20-millioner-i-ekstrastotte-vi-ma-gjore-mer/15285956/

Postet:
2022-11-19 18:49:13

Delt innhold:
20 millioner kroner ekstra til noen som trenger det 🌹\n\nVar hos TV 2 Nyheter i dag for å dele denne nyheten sammen med Kjersti Toppe i dag. \n \nØkte priser på strøm og mat påvirker hverdagen til de som allerede har minst. For å komme situasjonen i møte vil regjeringen gi en ekstra støtte på 20 millioner til organisasjoner som hjelper folk i den vanskelige situasjonen de står i nå.\n \nDet finnes flere frivillige organisasjoner som arrangerer alternative julefeiringer og sosiale aktiviteter, men også julehjelp i form av matkasser og gaver til dem som trenger det. Med disse pengene kan organisasjonene nå ut til flere\n \nDeler av støtten vil gå til Matsentralen, som er et nettverk av åtte matsentraler rundt om i Norge. De gjør en viktig jobb med å omfordele overskuddsmat fra matbransjen til ideelle organisasjoner som hjelper folk som trenger mat❤️\n\nLes mer her: https://www.tv2.no/nyheter/innenriks/regjeringen-gir-20-millioner-i-ekstrastotte-vi-ma-gjore-mer/15285956/