Person / Aktør:
Marte Mjøs Persen
Marte Mjøs Persen
Parti: AP

Innlegg:
I et stramt budsjett prioriterer regjeringen å få unge i arbeid eller utdanning🌹\n\nVi ser helse, utdanning og arbeid i sammenheng, og styrker samarbeidet på tvers. Og så innfører vi en ny og forbedret ungdomsgaranti. \n\nI en krevende tid er vår viktigste jobb å sørge for rettferdig fordeling, utjevner sosiale og geografiske forskjeller, og at folk får trygghet for jobben. \n\nI morgen klokken 10.00 legges statsbudsjettet for 2023 frem.

Postet:
2022-10-05 22:12:51