Person / Aktør:
Marte Mjøs Persen
Marte Mjøs Persen
Parti: AP

Innlegg:
Ett år går fort! \n\nFor ett år siden startet vår vakt i regjering. Arbeiderpartiet og Senterpartiet har det siste året styrt landet med et mål om at vi skal utjevne sosiale og geografiske forskjeller mellom folk. Det har vært, og er fortsatt, en urolig tid. Men vi går hver dag på jobb for å flytte mer makt til arbeidsfolk, få flere folk i jobb og redusere ulikheten. \n\nI arbeids- og inkluderingsdepartementet har vi levert på en rekke punkter fra Hurdalsplattformen:\n\n💵 Doblet fagforeningsfradraget\n🧢 Foreslått en ungdomsgaranti i NAV\n💪 Strammet inn på bruken av innleie\n⛑ Gjør at heltid blir hovedregel i arbeidslivet\n🌹 Opprettet en heltidspott\n ⚒ Styrket det seriøse arbeidslivet\n🏗 Økt budsjettet til Arbeidstilsynet slik at de kan gjennomføre flere kontroller\n💰 Innført pensjon fra første krone\n🦺 Fjernet den generelle adgangen til midlertidighet\n❤️ Skrotet karensåret i AAP\n👓 Innført brillestøtte for alle barn\n\nAlt dette, og mye mer, har vi gjort det første året. Det har vi fått til samtidig som vi har tatt imot og bosatt er rekordstort antall flyktninger. \n\nNå fortsetter vi arbeidet med å flytte makt til arbeidsfolk og redusere forskjellene mellom folk❤️

Postet:
2022-10-14 07:21:44