Person / Aktør:
Marte Mjøs Persen
Marte Mjøs Persen
Parti: AP

Innlegg:
Regjeringen bekjemper arbeidslivskriminalitet i hele landet💪🌹\n\nI dag har jeg åpnet et helt nytt Akrimsenter i Alta. Regjeringen fører en offensiv politikk mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Vi har blant annet styrket Arbeidstilsynet gjennom økte bevilgninger. Dette gjør at de kan føre flere tilsyn og sanksjonere der det er hensiktsmessig. \n\nTidligere i høst presentere statsministeren og jeg regjeringens handlingsplan mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Den inneholder 35 tiltak som skal styrke det seriøse arbeidslivet i Norge. \n\nAkrimsenterene er en viktig del av dette arbeidet. Derfor er jeg glad for at også den nordligste delen av landet har fått et eget senter. Her skal Politi, Toll, Nav, Skattetaten og Arbeidstilsynet samarbeide på tvers for å bekjempe arbeidslivskriminalitet.

Postet:
2022-11-01 18:44:41

Delt innhold:
Photos from Marte Mjøs Persen's post