Beta
Søket ga 8993 treff.

🌍❤️ Internasjonal solidaritet er en prioritering i forhandlingene om neste års statsbudsjett.\n\n📍 Den ekstreme fattigdommen øker globalt og klimaendringer skaper mer ekstremvær som igjen ødelegger avlinger via gjentatt tørke og flom. Ifølge FN har de humanitære behovene økt dramatisk det siste året. \n\n📍 Likevel kutter mange rike land støtten til det globale sør. Da er det ekstra viktig at Norge, som har store inntekter fra salg av olje og gass, opprettholder målet om minst 1 prosent av nasjonalinntekten til bistand.\n\n⛑️ SV viderefører den ekstra oljepengebruken på 5 mrd. som Stortinget vedtok i år til utviklingsland spesielt rammet av Ukrainakrigens konsekvenser....

🇵🇸 Vi skal ikke late som at vi er fornøyd, men folket skal vite at de har blitt hørt!\n\nSelv om vi dessverre ikke fikk flertall for å anerkjenne Palestina som egen stat nå, så er det et steg i riktig retning at Stortinget slår fast at dette er noe vi ønsker prinsipielt. \n\n📢 At regjeringen har flyttet på seg er et tegn på at den sterke folkelige mobiliseringen for solidaritet med sivile i Gaza og Palestina fungerer. Ropene fra aktivistene har gått rett igjennom veggene på Stortinget. \n\n❤️ Kampen fortsetter!

🙋🏻‍♀️ I dag markerer vi likelønnsdagen. \n\n🤷🏽‍♀️ Kvinners gjennomsnittslønn per årsverk er 87,6 prosent av menns. I prinsippet betyr dette at kvinner, fra og med i dag, jobber gratis året ut. \n\n🙍🏼‍♀️ Økonomisk selvstendighet er en forutsetning for kvinnefrigjøring. Norge har høyere andel kvinner i arbeidslivet enn noe annet land, men arbeidslivet er sterkt kjønnsdelt, både når det gjelder yrkesvalg og stillingsandeler. Kvinner, og særlig de med kort utdanning, er overrepresentert når det gjelder deltidsarbeid og midlertidige ansettelser. Denne skjevheten bidrar til å opprettholde lønnsforskjeller, og begrenser kvinners og menns valgfrihet ikke bare i arbeidsmarkedet, men også i familieliv og...

🍰 I dag var Miljøstiftelsen Zero, Norsk \nHydrogendrevne og Rederiforbundet på besøk for å feire hydrogensatsingen i vårt alternative budsjett.\n\n💡 De kunne fortelle om hvor avgjørende det er å komme med starthjelp for å bygge en norsk hydrogenproduksjon og teknologi slik at vi når Norges klimamål i 2030, og samtidig skaffer nye eksportinntekter og omstilling av norsk økonomi til oljen tar slutt.

⏰ Vi har nesten ikke tid igjen hvis vi skal nå klimamålene. \n\nVi må få satt i gang klimatiltakene som omstiller økonomien og kutter klimagassutslipp. Derfor trenger Norge en troverdig klimaplan. \n\n📗 Regjeringen har lagt fram en såkalt “grønn bok”. Det er bra, men det er likevel en lang vei å gå. Vi trenger et statsbudsjett som viser effekten av klimatiltak, slik at vi kan vite hvordan felleskapets midler når målene sine. \n\n✍️ Det har heldigvis SV førget for i vårt alternative budsjett som du kan lese på SV.no\n\n💚 Nå er forhandlingene i gang, og vi vil prioritere å få...

«Israels angrep mot sykehus på Gazastripen er krigsforbrytelser og må etterforskes, sier SV-leder Kirsti Bergstø.»\n\n

– Studentene kan ikke være avhengig av å ha mamma og pappa som kan vipse 5000 kroner i måneden for å dekke halve husleia. Da har vi ikke lik rett til utdanning i Norge, sier utdanningspolitisk talsperson Grete Wold Stortingsrepresentant i SV til NTB. \n\n🧑‍🎓 Nå vil partiet stille opp for studentene. \n\n❤️ I sitt alternative statsbudsjett, som legges fram torsdag, foreslår SV å øke studiestøtten med 20 prosent fra 1. august neste år. \n\nDet betyr at den økes fra 137.907 kroner til 166.079 kroner i året, altså med 2561 kroner i måneden. \n\n🗞️ Les mer på TV2:

SV
2023-11-09 13:43:57

🤝 I dag har vi presentert vårt alternative statsbudsjett for 2024. Dette blir vårt utgangspunkt i forhandlinger med regjeringen, og du kan sjekke det ut her:\n\nhttps://t.co/HlyxCfJLPt

🕯️ Idag er det 85 år siden Krystallnatten (novemberpogromen), natten 9.–10. november 1938. \n\nDet var en ekstrem opptrapping av jødeforfølgelsen i Nazi-Tyskland og Østerrike. Titalls jøder ble drept, hundrevis av synagoger ble rasert eller brent og rundt 7.500 jødisk-eide butikker ble rasert. Det var et mørkt forvarsel om folkemordet på jødene. \n\nNå, i 2023, er antisemittismen igjen på frammarsj og her i Norge advarer PST om økte trusler mot jøder i Norge. Dette ser vi i store deler av verden. Det er en skremmende og farlig utvikling som må stoppes. \n\nVi må aldri glemme. \n\n✊ Vi må alltid kjempe mot...

❤️ SVs alternative budsjett er et løft for vår felles velferd!\n\n🚩 Velferdsstaten er et resultat av politisk kamp gjennom mange årtier. Både lokale initiativer og nasjonale bevegelser har stått sentralt i denne kampen.\n\n💸 Når levekostnadene øker, rammer det folk som har lite hardest. Flere sliter med å få endene til å møtes, matkøene vokser, og for noen står valget mellom mat og å betale strømregninga. \n\n🤝 I utrygge tider må vi trygge husholdningene ved å gi dem bedre råd. I dette budsjettet prioriterer vi derfor nettopp det!

SV legger frem sitt alternative budsjett

👷 Regjeringen som SV skal gjøre opp budsjett sammen med har en helt annen oljepolitikk enn dem. «Utvikle, ikke avvikle» er mantraet.\n\n🌹 Men nå seiler det opp en debatt i Arbeiderpartiet om temaet. Hadia Tajik har tatt til orde for at partiet må endre kurs og foreslår flere kontroversielle tiltak. 17 representanter i Ap har i Aftenposten kommet med et opprop for en styrt avvikling av næringen. \n\n🌍 De viser til Klimautvalget 2050, som i sin nyslupne rapport foreslår det samme.\nKirsti Bergstø tror debatten vil få flere til å forstå at Norge må gjøre endringer i sin oljepolitikk.\n\n– Vi kan...

📢 Innbyggere I gaza by har fått beskjed om å forlate byen på fire timer.\n\n🏥 Men pasientar og leger kan ikke bare evakuere. Sykehus er ikke krigssoner!\n\n💔 Å komme med en slik ordre til de pleiende og pleietrengende, som allerede står i katastrofale forhold, er fullstendig galskap.\n\nLeve Al Quds og Shifa!

❤️‍🩹 Norge er nødt til å gjøre mer for legge press på den israelske regjeringen ettersom de sivile lidelsene på Gaza og Vestbredden blir verre og verre for hver dag som går. \n\n✍️ Derfor har SV og Rødt tre konkrete forslag som vi kommer til å legge fram på Stortinget.\n\n🇵🇸 Forslag 1: Stortinget ber regjeringen forberede anerkjennelsen av Palestina som egen stat.\n\n🇺🇳 Forslag 2: Stortinget ber regjeringen fremme en sak for Stortinget om norsk tilslutning til FNs apartheidkonvensjon (Den internasjonale konvensjonen om undertrykkelse og straff av apartheidforbrytelsen).\n\n🍊 Forslag 3: Stortinget ber regjeringen sikre et norsk forbud mot varer og tjenester...

📊 SV får 11% på fersk meningsmåling! Det er SVs høyeste måling siden Opinion begynte med målingene sine i 2007. \n\n💸 Nordmenn ser at lommeboka krymper, mens matkøene vokser og forskjellene øker. For å takle dette trengs en omfordelende politikk, som sikrer folk en inntekt de kan leve av.\n\n🌲 Naturen vår blir ikke tatt vare på, og klimakrisen er på et gravalvorlig kokepunkt. For å kutte utslipp og sikre en solid grønn industri, trengs en seriøs klimapolitikk.\n\n❤️‍🩹 Det er krig og lidelse i verden som vi ikke kan snu ryggen til. Derfor trengs det internasjonal solidaritet.\n\n❤️✊ Når ting ikke er...

❤️🇵🇸🕊️\n\nStopp bombingen - fritt Palestina.\n\n#stoppbombingen #frittpalestina

❤️‍🩹 Vi kan ikke vente lenger: det er 200 nordmenn på Gaza som må hjem nå!\n\n🛟 Det er en lettelse at grensrovergangen Rafah har åpnet og at egyptiske myndigheter tillater utenlandske statsborgere å krysse. Nå må vi sette vår lit til at Støre og Barth Eide gjør absolutt alt de kan for at våre kjære landsmenn kommer hjem til familie, venner og lokalsamfunn.

🇵🇸💔 Mer enn 2 millioner mennesker sitter nå fast i et helvete på jord.\n\n🇳🇴 200 av disse er norske statsborgere.\n\n⛑️ Nå må nødhjelpen inn, nordmenn må hjem, og bombene må stoppe!

🕊️📢 The nordic left (NGLA) stands united in it’s demand for an immediate ceasefire!\n\nNorge var det eneste av de nordiske landene som sammen med 120 andre land stemte for resolusjonen om våpenhvile på Gaza i FN i helgen. De resterende nordiske landene stemte avholdende. USA og 13 andre land stemte mot.\n\n🇳🇴🇸🇪🇫🇮🇩🇰🇫🇴🇬🇱🇮🇸\nI går møttes nordisk råd på det norske Stortinget. Før de fellesnordiske møtene gikk SVs leder Kirsti Bergstø ut sammen med kolleger fra søsterpartiene i Sverige, Finland, Danmark, Færøyene, Grønland og Island med et krav om at Norden må stå samlet i kravet om våpenhvile\n\n– Partiene på venstresiden i Norden...

Laster...
Laster...