Person / Aktør:
SV - Sosialistisk Venstreparti
SV - Sosialistisk Venstreparti
Parti: SV

Innlegg:
SV legger frem sitt alternative budsjett

Postet:
2023-11-09 09:01:47