Person / Aktør:
SV - Sosialistisk Venstreparti
SV - Sosialistisk Venstreparti
Parti: SV

Innlegg:
🌍❤️ Internasjonal solidaritet er en prioritering i forhandlingene om neste års statsbudsjett.\n\n📍 Den ekstreme fattigdommen øker globalt og klimaendringer skaper mer ekstremvær som igjen ødelegger avlinger via gjentatt tørke og flom. Ifølge FN har de humanitære behovene økt dramatisk det siste året. \n\n📍 Likevel kutter mange rike land støtten til det globale sør. Da er det ekstra viktig at Norge, som har store inntekter fra salg av olje og gass, opprettholder målet om minst 1 prosent av nasjonalinntekten til bistand.\n\n⛑️ SV viderefører den ekstra oljepengebruken på 5 mrd. som Stortinget vedtok i år til utviklingsland spesielt rammet av Ukrainakrigens konsekvenser. Israels krig mot palestinerne skaper dessuten et enda større behov for nødhjelp. Vi styrker den humanitære innsatsen og retter opp regjeringens kutt i langsiktig bistand til Midtøsten, Asia, Latin-Amerika og Afghanistan\n\n📍 Bombingen av Gaza, krigen i Ukraina, militærjuntaens jerngrep i Myanmar, det iranske regimets harde angrep på demonstranter og vestlige lands innskrenking av demokratiske rettigheter: Demokratiet er på vikende front flere steder i verden og folkeretten og menneskerettene står under sterkt press. \n\n🤝 Fred, demokrati og rettferdighet avhenger av et sterkt sivilsamfunn. SV gir derfor en betydelig støtte til menneskerettsforkjempere, sivilsamfunn og demokratibevegelser.\n\n📕 Du kan lese hele budsjettet på SV.no

Postet:
2023-11-17 16:04:09

Delt innhold:
Photos from SV - Sosialistisk Venstreparti's post