Person / Aktør:
SV - Sosialistisk Venstreparti
SV - Sosialistisk Venstreparti
Parti: SV

Innlegg:
❤️‍🩹 Norge er nødt til å gjøre mer for legge press på den israelske regjeringen ettersom de sivile lidelsene på Gaza og Vestbredden blir verre og verre for hver dag som går. \n\n✍️ Derfor har SV og Rødt tre konkrete forslag som vi kommer til å legge fram på Stortinget.\n\n🇵🇸 Forslag 1: Stortinget ber regjeringen forberede anerkjennelsen av Palestina som egen stat.\n\n🇺🇳 Forslag 2: Stortinget ber regjeringen fremme en sak for Stortinget om norsk tilslutning til FNs apartheidkonvensjon (Den internasjonale konvensjonen om undertrykkelse og straff av apartheidforbrytelsen).\n\n🍊 Forslag 3: Stortinget ber regjeringen sikre et norsk forbud mot varer og tjenester fra selskaper og virksomheter på okkupert jord produsert i strid med folkeretten

Postet:
2023-11-06 19:03:36

Delt innhold:
Fotos von SV - Sosialistisk Venstrepartis Beitrag