Person / Aktør:
SV - Sosialistisk Venstreparti
SV - Sosialistisk Venstreparti
Parti: SV

Innlegg:
🇵🇸 Vi skal ikke late som at vi er fornøyd, men folket skal vite at de har blitt hørt!\n\nSelv om vi dessverre ikke fikk flertall for å anerkjenne Palestina som egen stat nå, så er det et steg i riktig retning at Stortinget slår fast at dette er noe vi ønsker prinsipielt. \n\n📢 At regjeringen har flyttet på seg er et tegn på at den sterke folkelige mobiliseringen for solidaritet med sivile i Gaza og Palestina fungerer. Ropene fra aktivistene har gått rett igjennom veggene på Stortinget. \n\n❤️ Kampen fortsetter!

Postet:
2023-11-16 16:33:44

Delt innhold:
🇵🇸 Vi skal ikke late som at vi er fornøyd, men folket skal vite at de har blitt hørt!\n\nSelv om vi dessverre ikke fikk flertall for å anerkjenne Palestina som egen stat nå, så er det et steg i riktig retning at Stortinget slår fast at dette er noe vi ønsker prinsipielt. \n\n📢 At regjeringen har flyttet på seg er et tegn på at den sterke folkelige mobiliseringen for solidaritet med sivile i Gaza og Palestina fungerer. Ropene fra aktivistene har gått rett igjennom veggene på Stortinget. \n\n❤️ Kampen fortsetter!