Person / Aktør:
SV - Sosialistisk Venstreparti
SV - Sosialistisk Venstreparti
Parti: SV

Innlegg:
⏰ Vi har nesten ikke tid igjen hvis vi skal nå klimamålene. \n\nVi må få satt i gang klimatiltakene som omstiller økonomien og kutter klimagassutslipp. Derfor trenger Norge en troverdig klimaplan. \n\n📗 Regjeringen har lagt fram en såkalt “grønn bok”. Det er bra, men det er likevel en lang vei å gå. Vi trenger et statsbudsjett som viser effekten av klimatiltak, slik at vi kan vite hvordan felleskapets midler når målene sine. \n\n✍️ Det har heldigvis SV førget for i vårt alternative budsjett som du kan lese på SV.no\n\n💚 Nå er forhandlingene i gang, og vi vil prioritere å få et betydelig mye grønnere statsbudsjett for 2024.

Postet:
2023-11-13 16:39:56

Delt innhold:
Photos from SV - Sosialistisk Venstreparti's post