Person / Aktør:
SV - Sosialistisk Venstreparti
SV - Sosialistisk Venstreparti
Parti: SV

Innlegg:
🙋🏻‍♀️ I dag markerer vi likelønnsdagen. \n\n🤷🏽‍♀️ Kvinners gjennomsnittslønn per årsverk er 87,6 prosent av menns. I prinsippet betyr dette at kvinner, fra og med i dag, jobber gratis året ut. \n\n🙍🏼‍♀️ Økonomisk selvstendighet er en forutsetning for kvinnefrigjøring. Norge har høyere andel kvinner i arbeidslivet enn noe annet land, men arbeidslivet er sterkt kjønnsdelt, både når det gjelder yrkesvalg og stillingsandeler. Kvinner, og særlig de med kort utdanning, er overrepresentert når det gjelder deltidsarbeid og midlertidige ansettelser. Denne skjevheten bidrar til å opprettholde lønnsforskjeller, og begrenser kvinners og menns valgfrihet ikke bare i arbeidsmarkedet, men også i familieliv og utdanning.\n\n❤️✊ Vi skal fortsette å jevne ut forskjellene!

Postet:
2023-11-16 11:55:12

Delt innhold:
Photos from SV - Sosialistisk Venstreparti's post