Beta
Søket ga 962 treff.
regjeringen
2023-12-03 09:29:59

Gratulerer så mye med 18-årsdagen, prins Sverre Magnus!\n\n– På vegne av regjeringen vil jeg gratulere prins Sverre Magnus hjertelig med 18-årsdagen i dag. Jeg håper han får en fin feiring av en stor dag. Å bli myndig er en stor begivenhet i alle unge menneskers liv, sier statsminister Jonas Gahr Støre.\n\nFra regjeringen får prins Sverre Magnus toppturski.\n\n– Prinsen er glad i å gå og stå på ski. Derfor synes regjeringen det var fint å gi toppturski. Jeg ønsker ham mange flotte skiturer, sier Støre.\n\nBilde 1: Lisa Røstøen - Fotografix Studios\n\nBilde 2: Jan Langhaug / NTB

regjeringen
2023-12-01 16:04:36

Verdas leiarar deltek på klimatoppmøtet i Dubai. Målet med møtet er å redusere dei globale utsleppa og få fart på energiomstillinga i verda.\n \n– No opplever vi det varmaste året nokon gong, og vi ser tydeleg effektane av klimaendringane. Det gjer inntrykk og er ei kraftig påminning om at dette er den store saka i vår tid. Og det er vårt ansvar å gjere noko med det, seier statsminister @jonasgahrs, som deltek frå Noreg saman med blant andre utanriksminister Espen Barth Eide og klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.\n \nStatsministeren seier at Noreg har fire prioriterte tema i forhandlingane:\n1. Auka...

regjeringen
2023-12-01 12:57:26

Noreg har til saman 57 F-16 jagarfly, og har no levert dei tre første F-16 jagarflya til Nato-allierte Romania.\n\n➡️ Salet av F-16 fly vil styrkje og modernisere forsvaret til Romania\n\n➡️ Romania er ein alliert nasjon langs Natos austflanke, som også er naboland til Ukraina\n\n➡️ Salet av F-16 jagarfly til Romania er Noregs største sal av militært utstyr\n\n– Det er i norsk interesse at våre allierte viser vilje og evne til å bidra til tryggleik i nærområda sine. Salet av til saman 32 F-16 jagarfly til vår allierte Romania, vil bidra til å styrkje heile alliansen, seier forsvarsminister Bjørn Arild Gram.\n...

regjeringen
2023-11-27 16:58:34

Visste du at du kan bestille gratis kondomar frå Helsedirektoratet (gratiskondomer.no)?\n \nI det siste har etterspurnaden vore så stor at dei måtte innføre avgrensingar.\n \nEi stor auke av kjønnssjukdomen gonoré har ført til den store etterspurnaden. Og det, saman med prisstigingar, gjer at det trengs fleire pengar for å halde på dagens løysing.\n \nDerfor føreslår regjeringa å styrke ordninga med fire millionar kroner i 2023.\n \nDen store auka i gonorétilfelle er i hovudsak knytt til heteroseksuelle. Det pågåande utbrotet gjeld flest unge, som også er hovudmålgruppa for ordninga med gratis kondomar.\n \nHelse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol har ei klar oppfordring:\n...

regjeringen
2023-11-25 08:36:39

EKSTRA PENGAR TIL KULTUR, IDRETT OG FRIVILLIGHEIT:\n\n– No er det fleire familiar enn før som slit med å betale deltakaravgift og utstyr. Over heile landet tilbyr kulturen og idretten verdifulle fellesskap. Vi vil at flest mogleg skal kunne oppleve både meistring og tilhøyregheit. Difor bidreg vi no ekstra på denne måten, seier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery.\n\n🔹Regjeringa vil at fleire barn og unge skal kunne delta i kultur og idrett og set av 133 millionar kroner ekstra til arbeidet.\nDet skjer i samband med nysalderinga av budsjettet.\n\n🔹I tillegg får frivilligheita 430 millionar kroner meir til den viktige ordninga momskompensasjon, som er...

regjeringen
2023-11-24 12:10:18

Vi lever i ei uroleg verd med eit stadig meir krevjande og samansett trusselbilde.\n \nFørebygging og beredskap må bli enda viktigare i helsetenesta vår.\n \nVi er også avhengige av internasjonalt samarbeid for å løyse ei rekke helsekriser.\n \nNo har regjeringa lagt fram ei melding til Stortinget, der dei gir politisk og strategisk retning for norsk helseberedskap.\n \nDette er Noregs første stortingsmelding om helseberedskap.\n \n– Vår aller største ressurs i helseberedskapsarbeidet er dei over 430 000 fagfolka som jobbar i vår felles helseteneste. Vi har ei av verdas beste og mest velfungerande helsetenester med fagfolk i verdsklasse. Det her er fundamentet...

regjeringen
2023-11-23 15:03:12

Forskning viser at bruk av private mobiltelefoner i skolen kan forstyrre undervisningen og gi dårligere læring og skolemiljø.\n\n– Jeg mener mobiltelefonen har for stor plass i skolehverdagen til mange barn. Jeg ser ingen gode grunner til at mobiltelefonen skal få forstyrre elevenes læring, sier Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap).\n \nMange skoler har allerede regler for mobilbruk i sitt ordensreglement, men ikke alle. Nå har Nordtun gitt Utdanningsdirektoratet i oppdrag å utvikle en tydelig anbefaling til norske skoler om hvordan sånne regler bør være.\n\nAnbefalingene skal være klare om noen få måneder.\n \nFoto: Colourbox

regjeringen
2023-11-21 14:12:46

– Kvinnehelse skal løftes, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol👆🏾\n\nLes mer i lenke i bio.\n \n@oushf \n\n📷 Colourbox

regjeringen
2023-11-20 15:13:14

H.M. Kongen besøkte denne helga Evenes flystasjon og fekk flyge eit av Noregs nye maritime patruljefly P-8 Poseidon. Den viktigaste oppgåva til flyet er å overvake Noregs enorme havområde. H.M. Kongen fekk også ein demonstrasjon av F-35 som står på 15 minutts kontinuerleg beredskap for Noreg og NATO.\n\nFoto: Forsvaret.

regjeringen
2023-11-19 09:49:38

Gratulerer med mannsdagen!\n\nGutar og menn har likestillingsutfordringar som vi tek på alvor.\n\nLikestilling handlar ikkje om ein kamp mellom kjønna. Det er ein kamp for eit betre samfunn for alle.\n\n– Regjeringa har sett ned eit mannsutval som no nærmar seg innspurten av arbeidet sitt. Dei skal sjå på utfordringane for gutar og menn og kva som kan gjerast. Dei jobbar sjølvstendig og vi veit ikke kva som kjem av forslag og tiltak frå utvalet, men ser fram til å få utgreiinga til våren. Eit likestilt samfunn skal gi oss like rettar og mulegheiter, og det er noe alle er tente med,...

regjeringen
2023-11-17 16:46:25

Fleire blir evakuerte frå Gaza og kjem til Noreg dei neste dagane. Norske myndigheiter og kommunar er godt førebudde på å ta imot dei.\n \n– Mange vil ha behov for hjelp, støtte og omsorg når dei kjem til Noreg, og i tida framover. Når vi tek dei imot må vi ta høgde for at det kan vere skadde eller personar som er svekka som følge av dårleg tilgang til mat, reint vatn eller medisinar, seier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.\n \nHelsedirektoratet har sendt ut informasjon til statsforvaltarane og oppfordrar kommunane til å vere særleg merksame på psykososial beredskap.\n \n– Vi...

regjeringen
2023-11-16 08:46:37

I dag er FNs internasjonale toleransedag.\nDagen har blitt markert siden 1996 for å bidra\ntil å spre toleranse og øke bevisstheten om intoleranse.\nKultur- og likestillingsminister @lubnaj sier det er en dag for å minne om at toleranse krever noe av oss alle.\n \n– Ytringsfrihet og toleranse går hånd \ni hånd – det må vi hegne om sammen.\nSå hev stemmen, si din mening.\nDiskuter og bli engasjert, uten\nå spre intoleranse, uten å dyrke hat.\nFor vi er forskjellige og vi må tåle hverandre.

regjeringen
2023-11-15 15:51:44

De første norske statsborgerne og andre med nær tilknytning til Norge har krysset grensen til Egypt.\n\n– Jeg er svært glad for at de første norske statsborgerne nå har kommet i trygghet på egyptisk side av grensa ved Rafah. Vi fortsetter arbeidet for fullt slik at de andre norske statsborgerne også snart kan komme i trygghet, sier statsminister Jonas Gahr Støre.\n\nI går kveld fikk 51 norske borgere beskjed om at de kunne reise ut fra Gaza, via grenseovergangen ved Rafah. Grensen åpnet i dag klokken 08.00.\n\n– Vi har jobbet døgnet rundt siden 8. oktober for å sikre at de norske statsborgerne...

regjeringen
2023-11-14 21:24:20

51 norske borgere får forlate Gaza i morgen.\n\n– Jeg er svært glad for at vi har fått melding om at norske borgere har fått melding om at de kan reise ut av Gaza. Vi tar nå kontakt med de som står på listen, og håper de klarer å komme seg trygt frem til grenseovergangen ved Rafah, sier utenriksminister Espen Barth Eide\n\nDe vil kunne reise ut fra Gaza når grensen åpner onsdag. Å reise innad i Gaza kan være svært farlig, og enhver må vurdere ut fra egen situasjon om man ønsker å ta seg til Rafah nå.\n\nEt norsk utrykningsteam er...

regjeringen
2023-11-14 11:24:33

I strandkanten, på vestsiden av Andøya, skal det skytes opp 30 meter lange raketter, på 100 tonn. Rakettene skal være lastet med små satellitter.\n\nI forrige uke åpnet nemlig Andøya Spaceport, som er en base for oppskyting av for slike raketter. \n\n- Norge ligger an til å bli første land i Europa som skyter opp bæreraketter med satellitter. Dette vil definitivt styrke Norges posisjon innen romindustrien. Satellitter er helt nødvendige for å kunne møte nasjonale og internasjonale utfordringer. Denne nye romhavnen vil gi nye muligheter både for dagens og fremtidige generasjoner, sier næringsminister @jcvestre \n\nSatellittene som skytes opp skal blant annet...

regjeringen
2023-11-13 19:07:24

Kultur- og likestillingsminister @lubnaj møtte sin store idrettshelt @salumkashafali 🌟🤩💖 Han har bare 2 prosent syn - og er verdens raskeste paralympier! Kashafali og Jaffery pratet blant annet om hvor viktig idretten kan være for å forhindre utenforskap i samfunnet.

regjeringen
2023-11-13 16:29:50

Det er fem uker siden Hamas gjennomførte et fryktelig terrorangrep mot forsvarsløse kvinner, menn og barn i Israel. Brutaliteten utløste forståelig frykt og sinne i den israelske befolkningen. Ingen regjering kan la vær å handle for å beskytte egen befolkning. Vi har fordømt terrorhandlingene på det sterkeste og gjentatt Israels rett til selvforsvar.\n\nDet er også fem uker siden de intense israelske angrepene mot Gaza-stripen startet, med uttalt mål om å knuse og fjerne Hamas. Med et stort flertall av land i verden har Norge fra starten sagt klart fra om at humanitærrettens regler og krav om å beskytte sivilbefolkningen gjelder....

regjeringen
2023-11-13 10:07:14

Forrige uke var kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun i Paris på UNESCOS generalforsamling. Nordtun er nemlig Norges UNESCO-minister.\n \nUNESCO er FNs organisasjon for\n📙 utdanning\n🧪 vitenskap\n🗿 kultur\n📣 og kommunikasjon\n \nLike etter andre verdenskrig, i 1945, møttes representanter fra 45 land i London for å etablere en organisasjon som kunne bidra til en varig fredskultur. UNESCO ble etablert i troen på at politiske og økonomiske avtaler ikke er nok for å skape varig fred. Mandatet er å bidra til fred og sikkerhet ved å fremme samarbeid mellom nasjoner innenfor de fire fagområdene. Norge er kandidat til UNESCOs hovedstyre for perioden 2025-2029. Norge stiller...

regjeringen
2023-11-10 21:00:49

Den kritiske humanitære situasjonen i Gaza og bekymringsfull utvikling på Vestbredden var tema da statsminister Jonas Gahr Støre møtte den palestinske statsministeren Mohammad Shtayyeh i Paris i dag.\n\n– I samtalen ga jeg uttrykk for min dypeste medfølelse med de mange sivile palestinerne som er drept, skadet og drevet på flukt de siste ukene. Norge har vært en aktiv pådriver for en våpenstillstand som kan bidra til at nødhjelp kommer frem til Gaza og at sivile gis beskyttelse, sa statsminsiter Jonas Gahr Støre.\n\nLes hele saken på regjeringen.no

regjeringen
2023-11-10 15:28:49

Aldri har så mange mennesker i Norge fått en nasjonalpark rett i nabolaget. \n\nEndelig har vi en nasjonalpark som dekker et stort skogområde i lavlandet i Sør-Norge. Østmarka er viktig for idrett og friluftsliv for svært mange mennesker. Vern av området sikrer grunnlag for idrett og friluftsliv i fremtiden. Dette vernet er bra for naturen, bra for folk og bra for folkehelsen. Gratulerer med dagen!\n\nFoto: Daniel Pedersen

Laster...
Laster...