Beta
Søket ga 730 treff.
regjeringen
2022-12-19 18:56:02

No er det 200 år sidan juletreet fann vegen inn i norske stover🎄\n\nDet aller første juletreet vart pynta i Christiania i 1822. I dag pyntar heile 90% av alle norske heimar eit tre til jul✨\n \nKorleis ta vare på juletreet?\nHer er nokre gode tips frå landbruks- og matminister @sandraborch:\n \n👉 Skaff deg eit ekte juletre\n👉 Når du fraktar juletreet til heimen, dekk det alltid til – då lever det lenger\n👉 La juletreet tilpasse seg inneklimaet før det kjem inn i stova. Sett det i gangen, bua eller garasjen for at det skal tine\n👉 Kutt stammen ca 3 cm og fyll på med...

regjeringen
2022-12-16 18:26:26

Aldri før har så mange barn gått på SFO! \n\n👉 Denne høsten innførte regjeringen 12 timers gratis skolefritidsordning for alle førsteklassinger\n\n👉 Nå går 92 prosent av førsteklassingene i SFO\n \n👉Totalt går 165 000 barn i SFO over hele landet, det er 12 000 flere enn i fjor
\n– Vi utvider satsinga til høsten slik at også andreklassinger får tilbudet - det vil bidra ytterligere til å jevne ut sosiale forskjeller. Det er viktig for at ingen barn skal stå utenfor, men også for at foreldrene skal kunne delta i arbeidslivet, sier kunnskapsminister @tonjebrenna

regjeringen
2022-12-15 18:57:36

Tips til helga ➡️Ta deg en tur til Bondens marked!\n \nBondens marked finnes over hele landet før jul. Her kan du snakke med folka som har produsert maten og få historien bak produktet.\n\n- På Bondens marked er det mye kunnskap og stolthet bak varene. Her kan du finne noe både til å sette på bordet eller legge under treet til jul, sier landbruks- og matminister @sandraborch

regjeringen
2022-12-13 12:07:15

Nyleg besøkte statsminister @jonasgahrs bedrifta SumTrans i Førde. Dei bistår Sunnfjord Miljøverk med innsamling av avfall.\n \nSumTrans har tatt inn fleire unge som har kome i arbeid gjennom eit prosjektsamarbeid med NAV og Helse-Vest. Ein av dei har nyleg fått fast jobb.\n \n– At arbeidslivet er ope og inkluderande er veldig viktig, og særleg er det viktig å få unge menneske ut i arbeid og aktivitet. Det er inspirerande å sjå korleis dei her på SumTrans jobbar med dette. Vi foreslår å styrke innsatsen med Individuell jobbstøtte og vi innfører ein ny ungdomsgaranti i NAV i 2023 for å sikre...

regjeringen
2022-12-12 19:36:11

Korleis kan vi hindre at fattigdom går i arv? \n \nRegjeringa har bedt ei ekspertgruppe om råd til korleis vi best kan prioritere innsatsen for barn i fattige familiar.\n \nHar du eller organisasjonen din innspel? ✍️📄 ✍️\n\n➡️ Gå til nettsida barnifattigefamilier.no

regjeringen
2022-12-11 18:22:17

Statsminister Jonas Gahr Støre tok imot fredsprisvinnerne i regjeringens representasjonsanlegg søndag formiddag.\n\n– Jeg gratulerte igjen årets vinnere med tildelingen av Nobels fredspris. Årets fredspris er en tydelig anerkjennelse av hvilken betydning sivilt samfunn og menneskerettighetsforsvarere har for fred og demokrati, sier Støre.\n\nÅrets fredspris er delt mellom menneskerettighetsaktivisten Ales Bjaljatski fra Belarus og menneskerettighetsorganisasjonene Memorial fra Russland og Center for Civil Liberties fra Ukraina.

regjeringen
2022-12-10 12:01:11

På det første store toppmøtet for naturen på 12 år skal verdens land bli enige om en avtale for å redde naturen. \n\n- Vi mennesker er natur, og naturen er vårt livsgrunnlag. På naturtoppmøtet jobber vi for å få enighet om en avtale som gir oss mer natur i stedet for mindre, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.\n\nNaturtoppmøtet pågår i Montreal i Canada 7.-19. desember. Norge er pådriver for:\n\n• Et overordnet mål om at avtalen skal gi \noss mer natur, ikke mindre\n• Vern av 30% av alt hav og land i verden\n• Bærekraftig forvaltning av alt hav og land...

regjeringen
2022-12-09 09:03:56

Dei næraste dagane får 230 000 studentar e-post fra lånekassen med tilbod om å søke om 1500 kroner i straumstipend. 💰\n \nStipendet er for studentar som ikkje bur heime og som betaler for straum utanom husleiga. Alle som oppfyller kriteria får støtte, uavhengig av kor mykje dei betaler i straumutgifter.\n \n– Eg er glad for at vi også har fått på plass ei støtte til studentane denne hausten. Den nye økonomiske røyndommen som det siste året har treft heile samfunnet, har også ramma studentane hardt. Stipendet på 1500 kroner kjem på toppen av den ordinære straumstøtta alle norske hushald får,...

regjeringen
2022-12-06 10:45:38

I dag starter havvindeventyret for alvor! 🌊💨\n\nRegjeringen har store ambisjoner for fornybar energiproduksjon til havs i Norge. Nå presenteres rammene for Utsira Nord og de første områdene i Sørlige Nordsjø II.\n \n– Vi vil at satsingen på havvind gir industriutvikling, legger til rette for innovasjon og teknologiutvikling, og gir mer fornybar kraft til Norge. Samarbeid må til for å lykkes med disse målene. Jeg håper vi får mange innspill i høringen som nå sendes ut. Dette vil sette standarden for havvind i Norge, sier olje- og energiminister Terje Aasland.\n \nForslagene ble lagt frem på en pressekonferanse av statsråden i dag...

regjeringen
2022-12-02 09:50:36

Som blodgiver gjør du en viktig samfunnsinnsats!\n\nDet tar kun én time å gi blod – og det kan bidra til å redde tre liv❤️\n\nFlere blodbanker i landet melder om lave blodlagre. Blod har begrenset holdbarhet og det er et konstant behov for nye forsyninger.\nDet kan ikke fremstilles kunstig laboratorium, derfor må det gis. \nMeld deg som blodgiver i dag på giblod.no ❤️

regjeringen
2022-12-01 16:30:17

Hvordan skal fremtidens studieopptak se ut? 🤔\n \nEt utvalg oppnevnt av regjeringen foreslår å legge om hele systemet for opptak til universiteter og høyskoler. Målet er at reglene blir enklere, mer rettferdige og lettere å forstå. Utvalget foreslår at:\n \n🎓 alle konkurrerer med karakterene fra første gang fagene ble bestått og man går fra to til én karakterkvote.\n🎓 søkere som trenger en ny sjanse, skal få ta en opptaksprøve\n🎓 alle tilleggspoeng fjernes\n🎓 det ikke lenger vil være mulig å forbedre karakterene, men mulig å ta nye fag\n🎓 kjønnspoeng erstattes med kjønnskvoter\n \n– Dette må vi gå skikkelig inn i, men...

regjeringen
2022-11-29 15:57:40

Nordiske og baltiske utanriksministarar har saman vore i Kyiv for å vise solidaritet med det ukrainske folket og vise støtte til landets forsvar mot Russlands angrep.\n@annikenhuitfeldt representerte Norge:\n– Russland vil prøve å skape splid mellom allierte land, men svaret vårt er det motsette. Aldri før har vi stått nærmare kvarandre, aldri før har viljen til å beskytte og kjempe for dei verdiane vi står for, vore sterkare. Dette besøket er ein viktig beskjed til det ukrainske folket; de er ikkje åleine. Vår solidaritet og vår støtte vil vare ved, seier Huitfeldt.\n \nUnder besøket møtte følget president Volodymyr Zelenskyj, dei tente...

regjeringen
2022-11-26 12:04:18

26. november 1942 – for 80 år siden – ble 529 jøder fra Norge sendt med skipet D/S Donau, og videre til konsentrasjonsleiren Auschwitz-Birkenau i Polen. Bare ni overlevde.\n\nOver hele landet er det lagt ned 757 snublesteiner i fortauene der jøder og andre ofre for nazismen blant annet bodde fram til de ble deportert og drept. Snublesteinene skal minne oss på vår historie og hva enkeltmennesker ble utsatt for under holocaust.\n\nTorsdag deltok statsminister Jonas Gahr Støre på minnemarkeringen for den største deportasjonen av jøder i Norge.\n\n– Det er viktig å lære av historien. Vi må skjønne hvordan Holocaust kunne skje,...

regjeringen
2022-11-25 21:22:05

I dag er det FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner. Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl forklarer hvorfor det er viktig å markere denne dagen.\n \nRegjeringen prioriterer høyt arbeidet med å bekjempe vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep. Målet er at ingen skal være redde i eget hjem.\n \nVi oppfordrer alle om å bry seg litt ekstra denne juletiden. Og hvis du mistenker at noen blir utsatt for vold - eller du selv har blitt utsatt eller føler deg utrygg - søk hjelp!

regjeringen
2022-11-25 11:38:05

Roman (18), Anton (17) og Maria (18) flyktet fra Ukraina til Norge, og går nå på Kuben videregående skole i Oslo. Ungdommene håper på fred i hjemlandet sitt og savner venner og familie i Ukraina.\n \nI år har over 33 000 flyktninger fra Ukraina fått opphold i Norge.\nRegjeringen ber nå kommunene bosette 35 000 ukrainske flyktninger i 2023.\n– Norske kommuner har klart å bosette rekordmange flyktninger rekordraskt. Jeg er stolt og takknemlig for alle som har gjort det mulig, sa statsministeren på en pressekonferanse fredag. 🔗 i bio:

regjeringen
2022-11-24 15:22:37

Et langt og usedvanlig rikt liv i – og for – kunsten er over.\n\nVi tar farvel med en av de største fra norsk teaterkunst. \n\nVi hedrer en livsgjerning som var grensesprengende og uforglemmelig. \n\nDet sa statsminister @jonasgahrs i bisettelsen til Toralv Maurstad i dag. Maurstad ble hedret med begravelse på statens bekostning.\n\nLes hele minnetalen via lenke i bio.

regjeringen
2022-11-19 11:49:35

Psykisk helse er en av regjeringens største prioriteringer. Dette gjør regjeringen:\n👉 utarbeider hvordan vi kan tilby barn en trygg digital oppvekst.\n👉 foreslår å øke satsningen på bedre forebygging og behandling av spiseforstyrrelser med 15 millioner kroner i statsbudsjettet for 2023.\n👉 har opprettet mannsutvalg som skal se på gutter og menns likestillingsutfordringer.\n \nNå løftes spiseforstyrrelser og menns psykiske helse i dramaserien «Toxic». Serien har fått 2,2 millioner kroner i støtte fra Helse- og omsorgsdepartementet via @StiftelsenDam og er Europas første dramaserie på TikTok.\n \n- TikTok kan med denne serien være en motvekt til et negativt kroppsfokus, sier helse- og omsorgsminister Ingvild...

regjeringen
2022-11-18 13:29:20

No får alle i alderen 18 til 64 år tilbod om oppfriskingsdose av koronavaksinen. Regjeringa har bestemt dette basert på anbefalingar frå Folkehelseinstituttet.\n \nFram til no har personar over 65 år, og alle som er meir utsette for alvorlege sjukdomsforløp av covid-19, blitt anbefalt oppfriskingsdose.\n \nDet er kommunane som organiserer vaksinasjonstilbodet. Vaksinasjon av gruppa frå 18 til 64 år kan starte i kommunar som har gitt eit tilstrekkeleg tilbod til risikogruppene, alternativt gi eit parallelt tilbod om det er nok kapasitet.\n\n🔗 Sjå lenke i bio for meir

regjeringen
2022-11-16 20:50:55

KVJan Mayen er det første av tre nye kystvaktfartøy som skal sikre Norges interesser i nordområdene. Onsdag døpte justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl det 136 meter lange fartøyet på skipsverftet Vard Langsten i Tomrefjord.\n\n– Dette er en stor dag for havnasjonen Norge. Med KV Jan Mayen på plass får vi en kraftig styrking av totalberedskapen, og vi tar viktige grep for å sikre mere nasjonal kontroll, sier Mehl.\n\n– Kystvakten bidrar hver dag med overvåking og suverenitetshevdelse i våre farvann. De nye kystvaktfartøyene vil styrke vår beredskap og operative evne i hele Norges interesseområde, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram, som...

regjeringen
2022-11-15 15:00:51

«Hysj! Vær stille!» På elgjakt må det hviskes.\n \nAntall kvinner som jakter har doblet seg på 15 år. Nå er 15,5 % i jegerregisteret kvinner. Nylig fikk landbruks- og matminister Sandra Borch bli med Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) på elgjakt i Enebakk.\n \n- Jeg håper flere kvinner tar jegerprøven, slik som meg, og at flere kvinner blir aktive jegere. Her gjør NJFF en viktig jobb med blant annet kvinnesatsing og introkurs for nye jegere. Dette er rett og slett et tilbud for hele familien, sier landbruks- og matministeren.\n@jegerogfisk @sandraborch

Laster...
Laster...