Beta
Søket ga 449 treff.
Politiker Guro Angell Gimse
2021-08-06 20:39:42

Mange kvinner forlater distriktene for å ta en utdannelse, og kommer aldri tilbake igjen, selv om de kanskje kan tenke seg et liv på bygda. Hva skal til for at kvinner skal velge distriktet framfor byen? Jo, jeg tror gode muligheter for gründerskap er en del av løsningen. Vi må ha kommuner som sier: «JA! Deg vil vi ha», og som legger tilrette, og et virkemiddelapparat som gir riktig støtte. Kun 30% av gründere er kvinner. Årsaken til det er sammensatt: Kvinner har dårligere tilgang på kapital. Jenter har få kvinnelige forbilder som er gründere og jenter er mer risikoaversj....

Politiker Guro Angell Gimse
2021-08-03 08:52:39

Vil du ha en kort prat med to Høyre politikere i ettermiddag, ta kontakt. Vi kjører strekningen Ørland, Rørvik, Flakk, Trondheim 🤩

Politiker Guro Angell Gimse
2021-08-02 13:13:27

Hva er Norges framtidsnæring? Landbruksteknologi er en raskt voksende næring på verdensbasis. Norge har store fortrinn som vil kunne gjøre oss gjeldende i eksport av «agritech». Det er allerede flere norske landbruksbedrifter som har lykkes med å utvikle nye innovative og teknologiske oppfinnelser, og noen av disse står nå på trappene for eksport til utlandet. Fylkespolitiker Ingvill Dalseg, Jan Grønningen og jeg besøkte i ORKEL AS en 70 år gammel produsent av landbruksutstyr som eksporterer til hele verden. Foreløpig omsetter de for 300 millioner og har 120 ansatte. Teknologien er i en rivende utvikling og de ser for seg et...

Politiker Guro Angell Gimse
2021-08-02 12:34:12

Fylkespolitiker Ingvill Dalseg og jeg er på Road-trip og kjører strekningen Kyrksæterøra- Orkanger-Agdenes-Ørland i ettermiddag/kveld. Vil du slå av en prat med to Høyre-politikere, send en PM eller skriv i chatten. 💙

Politiker Guro Angell Gimse
2021-07-28 09:07:40

Fra ferie til valgkamp. Taktskiftet går bra så langt. Jeg er på vei til Trondheim for å møte Erna. Kofferten er pakket for vi skal på en liten turne. Jeg kjenner det sitrer i kroppen og har sommerfugler i magen. Alt kan skje de neste ukene. Valgkamp er spekket av framtidstro og får oss folkevalgte til å strekke oss litt lenger. Dette er en viktig del av vårt demokrati. Ja, vi gjør våre hoser grønne (eller blå eller rød). Vi skisserer de problemene som må løses og maler den framtiden vi ser for oss, og håper folk trykker det til...

Politiker Guro Angell Gimse
2021-07-12 09:35:13

Det er ikke likegyldig hvem som styrer Norge. Trygg styring og evnen til å fatte kritisk viktige beslutninger, har tatt oss gjennom pandemien. Dette har ført til at få personer har mistet livet av korona sammenliknet med andre land som f.eks Sverige. I Norge tok regjeringen styringen og sårbare personer ble tidlig skjermet. Slik var det ikke i vårt naboland. Med Erna Solbergs solide ledelse ser framtiden lys ut, og vi vet at det det er Høyres løsninger som vil sikre oss et bærekraftig velferdssamfunn i framtiden. Mye står på spill i valget til høsten, men seieren er innen rekkevidde....

Politiker Guro Angell Gimse
2021-07-11 10:48:39

Anita Krohn Traaseth ledet i mange år innovasjon Norge og har markert seg som en uredd og fargerik samfunnsdebattant. Nå har hun gått gjennom partienes programmer og kommet fram til at Høyre er det partiet som best kan ta oss inn i framtiden. Det internasjonale perspektivet og samarbeidet, klimaarbeidet og skaping av nye jobber løftes fram som viktige faktorer for at vi får Anitas stemme i år. Med Høyre vil du få mer internasjonalt samarbeid, ikke mindre. Vi er en liten åpen økonomi som er avhengig av resten av verden for å trygge innbyggerne våre. Bruk gjerne sommeren til å...

Politiker Guro Angell Gimse
2021-07-11 10:21:40

Helsekøene har økt under koronakrisen. De må ned slik at flere får livene sine raskere tilbake. Dette er noen av Høyres aller viktigste løfter fremover: - Vi skal styrke de offentlige sykehusene slik at de kan ta igjen utsatte behandlinger og undersøkelser. - Fortsette å kjøpe mer av den ledige kapasiteten hos private tjenester. - Utvide fritt behandlingsvalg til å gjelde flere områder. Les mer her:

Politiker Guro Angell Gimse
2021-07-10 13:36:06

Gjeninnføring av arveavgiften vil være dårlig nytt for vanlige folk med helt ordinære boligformuer. Derfor håper jeg at det heller ikke etter valget neste høst vil være politisk flertall for en ny arveavgift.

Politiker Guro Angell Gimse
2021-07-01 21:44:31

I dag presenterer vi en storstilt satsing på landbruksteknologi som arbeidsplass-skapende eksportnæring. Vi går inn i fremtiden sammen med landbruket. Vi skal fremover, ikke bakover 🤩

Politiker Guro Angell Gimse
2021-06-18 08:47:59

Vold mot eldre er et alvorlig samfunnsproblem. Monica Mæland, Anne-Mette Øvrum og jeg skriver i TV2 om hva du bør se etter og hvordan du kan si ifra.

Politiker Guro Angell Gimse
2021-06-09 09:15:05

Stortinget har denne uken vedtatt at plikten mange yrker har til å gå av med pensjon på en særaldergrense, blir omgjort til en rett til å gå av. Det er bra for vi trenger erfarne seniorer i arbeidslivet og ingen skal kunne skyve en «ung» senior ut av arbeidslivet. Denne valgfriheten er bra for den enkelte og bra for Norge 😀

Politiker Guro Angell Gimse
2021-06-08 18:42:19

Organiserte kriminelle - de store bakmennene- blir stadig smartere. Heldigvis har vi et politi som tar opp kampen og jobber på tvers av landegrenser for å avdekke og stanse disse. Den nye kriminaliteten gjør at politiet må jobbe annerledes. Jeg er glad vi tok de grepene vi gjorde i politireformen og rustet politiet for framtidens politiarbeid hvor internasjonalt samarbeid og digitalt politiarbeid er sentralt. I tiden vi lever i må vi sørge for at vi følger med i tiden. Når kriminaliteten forandrer seg må også politiet forandre seg.

Politiker Guro Angell Gimse
2021-06-08 10:43:41

De fleste svineprodusenter er seriøse og driver med god dyrevelferd. De andre som driver med mislighold og direkte dyremishandling må straffes strengt. Høyre skjerper kravene til dyrevelferd i stortingsprogrammet:, -Vi vil ha høye krav til dyrevelferd for alle husdyrslag. -Vi vil øke strafferammen for grove brudd på dyrevernsloven og øke bøtesatsene for grovt uaktsomme brudd på loven. -Dyreeiere som ikke etterkommer pålegg fra myndighetene etter brudd på dyrevelferdsloven bør lettere fratas dyr og nektes å drive.

Politiker Guro Angell Gimse
2021-06-07 20:41:15

I debatt hos Tv2 om jordbruksoppgjøret. Dagene er ikke kjedelige 😅

Politiker Guro Angell Gimse
2021-06-05 08:41:23

Min Statsminister vil skape mer og inkludere fler 😀

Politiker Guro Angell Gimse
2021-06-04 18:02:20

Gode minner fra sist gang jeg var i England i en cab, og stemningen var upåklagelig (NB! LYD). Jeg er sikker på at vår fiskeripolitiske talsperson Tom-Christer Nilsen synger like lystig i dag som vi endelig har landet en handelsavtale med Storbritannia. Som landbrukspolitisk talsperson kan jeg stemme i. Siden august i fjor har regjeringen jobbet intenst med å sikre norsk næringsliv så gode betingelser som mulig. Vi har ønsket å Skjerme for import av sensitive landbruksinteresser som er viktig for arbeidsplasser i norsk landbruk. Samtidig har vi sikret at tollfrihet for industrivarer videreføres. Storbritannia er et viktig marked for...

Politiker Guro Angell Gimse
2021-06-03 17:34:11

Siste innspurt i pelsdyrsaken. Nå er det kun 5-6 anlegg som ikke har avviklet driften etter at det ble forbudt å holde pelsdyr. I Stortinget i dag debatterer vi erstatningsordningen for pelsdyrnæringen. Dette har vært en svært krevende sak for pelsdyrbøndene. De har ikke fortjent å leve i uvisshet så lenge. Jeg håper vi lukker saken i dag. Etter at opposisjonen har endret ordningen har kostnaden eskalert. Vi begynte på en kompensasjon stipulert til 360 mill for to år siden. Nå har ordningen et anslag på 3,4mrd. Det mest problematiske er at pelsdyrbønder nå får utmålt erstatning etter andre og...

Politiker Guro Angell Gimse
2021-06-02 16:57:40

Visste du at skogen tar opp over 50% av klimagassutslippene i Norge? Skogen er en viktig satsing i klimaplanen som Stortinget nylig vedtok. Vi skal gjøre mer for bærekraftig bruk av skogen. 🌲🌲🌲 Foto viser en debatt hos #Skogeierne nylig. 🌲🌲🌲

Politiker Guro Angell Gimse
2021-06-01 18:41:43

Jordbruksoppgjøret har havnet i Stortinget og jeg har fått æren av å lose det gjennom Stortinget som saksordfører. Jeg var saksordfører i fjor også, men det blir spesielt i år fordi bondeorganisasjonene valgte å kaste kortene før forhandlingene med Staten var i gang. De forklarer dette i dag med at de ikke hadde trua for noen særlig uttelling i forhandlingene med staten. Min erfaring er at det alltid lønner seg å forhandle... Bondeorganisasjonene var klar over at vi i Stortinget nærmest har en policy på at tilbudet, ved denne type brudd, blir endelig sum. Dette skjedde i 2012 under de...

Laster...
Laster...