Person / Aktør:
Politiker Guro Angell Gimse
Politiker Guro Angell Gimse
Parti: H

Innlegg:
Helsekøene har økt under koronakrisen. De må ned slik at flere får livene sine raskere tilbake. Dette er noen av Høyres aller viktigste løfter fremover: - Vi skal styrke de offentlige sykehusene slik at de kan ta igjen utsatte behandlinger og undersøkelser. - Fortsette å kjøpe mer av den ledige kapasiteten hos private tjenester. - Utvide fritt behandlingsvalg til å gjelde flere områder. Les mer her:

Postet:
2021-07-11 10:21:40

Delt innhold:
Lover å kutte helsekøene med to uker - Høyre
Lover å kutte helsekøene med to uker Koronapandemien preget helseministerens innlegg under Høyres landsmøte lørdag. Nå lover helseministeren kortere helsekøer og krafttak for psykisk helse.Høyrepolitikk er å vise handlekraft i møte med en nasjonal krise. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen, ...