Person / Aktør:
Politiker Guro Angell Gimse
Politiker Guro Angell Gimse
Parti: H

Innlegg:
Mange kvinner forlater distriktene for å ta en utdannelse, og kommer aldri tilbake igjen, selv om de kanskje kan tenke seg et liv på bygda. Hva skal til for at kvinner skal velge distriktet framfor byen? Jo, jeg tror gode muligheter for gründerskap er en del av løsningen. Vi må ha kommuner som sier: «JA! Deg vil vi ha», og som legger tilrette, og et virkemiddelapparat som gir riktig støtte. Kun 30% av gründere er kvinner. Årsaken til det er sammensatt: Kvinner har dårligere tilgang på kapital. Jenter har få kvinnelige forbilder som er gründere og jenter er mer risikoaversj. Forskjeller i yrke mellom kvinner og menn, kan forklare en del av de forskjellene vi observerer i etableringsrater. I dag tok Selbu Høyre med seg Fylkespolitiker Ingvill Dalseg og meg på besøk til kvinnelige gründere i Selbu og Tydal, og vi fikk høre om deres vei opp og fram. En ting er å ha en idé til et produkt, en annen ting er å finne et marked, forhandle fram avtaler med kjeder og grossister, finne gode distribusjonskanaler og oppskalere. Dette krever god rådgivning fra blant andre Innovasjon Norge og andre og tilgang til kapital. Vi har mye god politikk for å løfte fram gründere. Her er fem punkter: 1. Utrede «gründerpermisjon» etter svensk modell, hvor heltidsansatte med fast stilling kan kreve seks måneders ubetalt permisjon for å starte egen næringsvirksomhet som ikke er i konkurrerende virksomhet med der du er ansatt 2. I større grad utforme offentlige anbudskonkurranser slik at små og mellomstore bedrifter får muligheter til å delta. 3. Ta i bruk innovasjonskraften blant gründere ved å legge til rette for økt samarbeid mellom oppstartsselskaper og det offentlige 4. Forbedre ordningen med skattefradrag for investeringer i oppstartsselskaper 5. Endre lovverket slik at finansieringskilder som folkefinansiering blir enklere og sikrere for folk og bedrifter Vi må skape mer skal vi opprettholde det fantastiske velferdssamfunnet vi har i dag. 💙

Postet:
2021-08-06 20:39:42

Delt innhold:
Bilete frå innlegget til Politiker Guro Angell Gimse